Openingsuren en wekelijkse rustdag handelaars

Handelaars, ambachtslieden en ondernemingen die aan rechtstreekse verkoop van producten doen of aan dienstverlening met klantencontact, zijn onderworpen aan de wetgeving die sluitingsdagen en de verplichte wekelijkse rustdag regelt.
Het antwoord op alle vragen over de wekelijkse rustdag en openingsuren vindt u op de website van de FOD Economie

Verplichte wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5 uur of om 13 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur.
De wekelijkse rustdag moet voor minstens zes maanden ongewijzigd blijven.

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten, ...), en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan.
Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente. In geen geval mogen individuele afwijkingen worden toegestaan. Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Lijst toegestane afwijkingen in 2017 in Aartselaar

Aan alle kleinhandelaars en ambachtslieden die een rustdag hebben in volgende perioden, wordt een afwijking toegestaan:

  REDEN PERIODE
1 Solden winterperiode week 1 2 januari - 8 januari 2017
2 Verloren maandag 9 januari 9 januari - 15 januari 2017
3 Valentijn 14 februari 8 februari - 14 februari 2017
4 ATA Lentehappening week vanaf 6 maart 6 maart - 12 maart 2017
5 Actiedagen zondag 30 april 24 april - 30 april 2017
6 Moederdag zondag 14 mei 8 mei - 14 mei 2017
7 Braderij zaterdag 24 juni 19 juni - 25 juni 2017
8 Solden zomerperiode week vanaf 1 juli 1 juli - 7 juli 2017
9 ATA herfsthappening week vanaf 30 september 30 september - 6 oktober 2017
10 Halloweenweekend week vanaf 28 oktober 28 oktober - 3 november 2017
11 Actiedagen zondag 19 november 13 november - 19 november 2017
12 Sinterklaas zondag 3 december 27 november - 3 december 2017
13 Feestperiode week vanaf 10 december 10 december - 16 december 2017
14 Feestperiode week vanaf 17 december 17 december - 23 december 2017
15 Feestperiode week vanaf 24 december 24 december - 30 december 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente. De handelaars mogen van deze afwijkingen gebruik maken maar zijn hiertoe niet verplicht.

Contactinformatie