Cijfers

Aantal inwoners/geboortes/overlijdens (2016)

 

  Vrouwen  Mannen  Totaal
Aantal inwoners 7.172 7.047 14.219
Aantal geboortes 45 55 98
Aantal overlijdens  81 68 149

 

Gemeentelijke profielschets

Voor elke gemeente is een profielschets beschikbaar met allerhande statistische info over de gemeente en haar OCMW.  

De gemeentelijke profielschets bestaat uit drie delen met gegevens over:

  • de omgeving waarin het bestuur functioneert, met voornamelijk demografische cijfers;

  • de bestuurskracht van het gemeente– of OCMW-bestuur, met voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur;

  • de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Naast cijfers over Aartselaar geeft de profielschets het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten aan, alsook het gemiddelde van alle gemeenten binnen de cluster waartoe de gemeente behoort. Dit geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Meer info op www.lokalestatistieken.be.

Contactinformatie