Verkiezingsborden

Gemeentelijke borden

Voor verkiezingspropaganda voorziet de gemeente aanplakborden op de volgende locaties:

  • Hoek Laar - Leon Gilliotlaan (achterzijde kerk)
  • Buerstedelei 44 (naast ingang Gemeentelijke kleuterschool)
  • Koekoekstraat 14 (ter hoogte van pleintje aan parochie O.H van Maria, St. Jan)
  • Lindenboslaan 2 ( ter hoogte van zaal Koekoek)
  • Kleistraat 202-204 (binnen het Gemeentelijk Sportcentrum) 
  • Hoek Reetsesteenweg - Pierstraat (ter hoogte van Luxury Car Selections)

 

Zelf borden plaatsen

Het is verboden om op het openbaar domein borden op te hangen of te zetten zonder toestemming. 
Het plaatsen van verkiezingsborden op privé-domein is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning.
Wel gelden de volgende drie bijkomende voorwaarden:

  • Het bord mag alleen vrij geplaatst worden in 'woongebied in ruime zin' en in 'industriegebied in ruime zin'. Daarbuiten kan het alleen in de tuin van een woning. Als het bord niet aan deze voorwaarden voldoet, is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een verkiezingsbord in een weide langs een uitvalsweg mag dus in geen geval zomaar worden geplaatst.
  • De oppervlakte van het verkiezingsbord moet beperkt blijven (maximum vier vierkante meter).
  • De publiciteit moet binnen twee weken na afloop van de verkiezingen worden verwijderd.

Er wordt gestreefd om zowel openbare wegen en gebouwen als privé-eigendommen te vrijwaren van ongewenste en onesthetisch aangebrachte propaganda.

Contactinformatie