Ondernemersraad

Doel

De Ondernemers Raad Aartselaar is een constructief en participatief samenwerkingsorgaan dat hoofdzakelijk als opdracht heeft een nauwe communicatie tot stand te brengen tussen het gemeentebestuur enerzijds en handelaars, bedrijfsleiders, ondernemers en industriëlen anderzijds.

De Ondernemers Raad Aartselaar heeft een louter adviserende rol. 

Samenstelling

De Ondernemers Raad Aartselaar bestaat uit maximum 12 vertegenwoordigers van lokale ondernemers.
Per ondernemersorganisatie (UNIZO, ATA, VOKA, HIWA) worden maximum 2 ondernemers afgevaardigd.

Vergaderingen

De Ondernemers Raad Aartselaar vergadert minstens twee keer per jaar.
Ze vergadert eveneens op verzoek van het gemeentebestuur of van de participanten telkens wanneer zich een dringend probleem voordoet met betrekking tot de lokale economie.

De gemeente zorgt voor locatie en accommodatie voor de vergadering.

Verslagen

 

Secretariaat

Ambtenaar Lokale Economie, P/a Gemeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
03 870 16 22, economie@aartselaar.be

Contactinformatie