Openbaar onderzoek: Ontwerp GRUP ‘Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12’

Opgemaakt op 08/06/2021
GRUP Benedenvliet

Op 21 mei 2021 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12’ voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 8 juni tot en met 6 augustus 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren.

U kan het volledige plan ook inkijken:

  • bij de stad Antwerpen in het districtshuis Wilrijk, Aartselaar en Kontich.
  • bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.

Gezien de maatregelen inzake de Corona-besmetting is het noodzakelijk eerst contact op te nemen en een afspraak te maken.

Op maandag 28 juni 2021, van 19u tot 20u30, vindt er een publiek infomoment plaats in de vorm van een webinar. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via het telefoonnummer 02/553 38 00 of via het online inschrijvingsformulier. Tijdens het infomoment wordt het ontwerp-GRUP toegelicht en kan u vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Reageren kan tot en met 6 augustus 2021 via een van de volgende kanalen:

  • Via het online formulier 
  • Per brief naar: Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel
  • Afgeven tegen ontvangstbewijs bij één van de gemeenten die vallen in het plangebied.