Opheffen ophokverplichting

Foto: kip

De ophokverplichting die gold vanaf 14 mei 2022 wordt opgehoffen. Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven. Het binnen of afgeschermd voederen van hobbypluimvee blijft evenwel verplicht.

Merk je een verdachte sterfte bij wilde vogels, bel de Influenza-lijn: 0800/99.777