Opheffing stedenbouwkundige verordening

Opgemaakt op 12/05/2023
Foto: bouwplannen

Opheffing gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de bedrijfsgebouwen in de KMO-gebieden

Het College van Burgemeester en Schepenen van het lokaal bestuur Aartselaar brengt in toepassing van art. 2.3.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter kennis dat bij gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2023 de opheffing van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de bedrijfsgebouwen in de KMO-gebieden definitief werd aangenomen.

Contactinformatie