Overstromingsgebied De Raafkens

raafkens1

Op 2 mei startte de Provincie met het aanleggen van een overstromingsgebied langs de Wullebeek. 

Het overstromingsgebied ligt in de Halfstraat en is 3,5 hectare groot. Het ogaat deel uitmaken van het natuurgebied De Reukens. Het is het sluitstuk van een reeks maatregelen die de provincie ondernam om de wateroverlast aan de A12 terug te dringen. 

Aan de Halfstraat in Aartselaar realiseert de Provincie een overstromingsgebied van 3,5 hectare groot. De werken omvatten het uitgraven van 22.680 kubieke meter grond, waardoor later dit jaar meer dan 17,5 miljoen liter water kan opgevangen worden. Betonnen constructies zullen de in- en uitstroom controleren. Rondom het gebied komt een dijkje met daarop een onderhoudsweg. Aan de Halfstraat legt aannemer Van Raak ook een inbuizing van de Wullebeek terug open. Die inbuizing zorgt er namelijk ook voor dat het water soms over de rijweg loopt.

Voor de aanleg van het nieuwe overstromingsgebied stelde het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) een deel van de gronden ter beschikking. De Raafkens zal dan ook deel uitmaken van natuurgebied De Reukens, dat in eigendom van ANB is. In het overstromingsgebied komen er ook enkele amfibiepoelen. ANB zal na de uitvoering het beheer van het overstromingsgebied grotendeels voor zijn rekening nemen.


Meer dan 20 jaar waterellende

Op de grens met Aartselaar, tussen de Halfstraat en de A12 in Schelle, overstroomt de Wullebeek zeer regelmatig. Hierbij komen de Halfstraat, de parking van Decathlon en de aanpalende tuinen en woningen van de woonwijk ten zuiden van de Wullebeek vaak onder water te staan.  

overstroomde parking decathlon  ondergelopen garage
 
Bij de hevige regens van september 1998 kreeg heel de vallei van de Wullebeek het zwaar te verduren. De provincie liet, als beheerder van de Wullebeek, de waterhuishouding in het stroomgebied van de Wullebeek grondig onderzoeken. Die studie resulteerde in duurzame maatregelen om de inwoners van Aartselaar, Schelle en Niel tegen wateroverlast te beschermen. Met het vinden van schaarse open ruimte in een dichtbevolkt gebied kan de provincie nu met de aanleg van overstromingsgebied De Raafkens starten, en hiermee na 20 jaar een einde schrijven aan dit verhaal van overstromingsproblematiek.

De Raafkens is de zesde maatregel in het rijtje om de vallei van de Wullebeek tegen wateroverlast te beschermen.

plannetje met overstromingsgebied


Verloop van de werken

De werken startten op maandag 2 mei en zullen ongeveer 80 werkdagen in beslag nemen. Er wordt geen verkeershinder voor de omwonenden verwacht.

Meer info over de werken en de gerealiseerde maatregelen zijn te vinden op de provinciale website

Trivia

De Raafkens is een samentrekking van enerzijds Raaf en anderzijds De Reukens. De Raaf is een toponiem dat verwijst naar enkele verdwenen hoeven uit de 19e en 20e eeuw. In de onmiddellijke buurt is de naam nog bekend bij de oudere landbouwers. 
Maar de oudste attestatie “Raeve” dateert al uit de vroege 16e eeuw, te weten: maart 1515 (bron: Stadsarchief Antwerpen, schepenregister nr. 148, folio 338 verso). Vermoedelijk gaat het oorspronkelijk om een plaatsnaam, genoemd naar het feit dat er meerdere raven nestelden in doorgaans hoge bomen.