Projectsubsidie voor buurt-overschrijdende vrijetijdsprojecten

Aartselaar barst van de activiteiten die burgers samenbrengen. Als organisator (bewoners en verenigingen) kan je beroep doen op de projectsubsidies, een financieel duwtje in de rug. Hiermee kan een deel van de kosten worden gedekt. Alle projecten die subsidies toegekend krijgen, genieten ook van extra logistieke ondersteuning.

Grootschalig sporttornooi, festival, comedy- of muziekavond,… Activiteiten die inwoners samenbrengen en een meerwaarde zijn voor het (socio-)culturele, educatieve of sportieve vrijetijdsaanbod in Aartselaar.
De activiteit :
 • vindt plaats in Aartselaar (of kan een duidelijke link aantonen met de gemeente Aartselaar)
 • richt zich tot de inwoners van de gemeente Aartselaar (of een gedeelte ervan) als één van zijn prioritaire doelgroepen.
 • gaat door in de vrije tijd van de doelgroep
 • heeft een gemeentelijke of bovenlokale uitstraling
 • streeft een duidelijke doelstelling na op (socio-)cultureel, educatief of sportief vlak.
 • is publiekelijk toegankelijk
 • is gratis of aan democratische prijzen
Opgelet: Commerciële activiteiten en initiatieven waarvoor de gemeente al een andere subsidie voorziet, komen niet in aanmerking. Ook commerciële en levensbeschouwelijke organisaties, politieke partijen kunnen geen beroep doen op de projectsubsidie. Deze subsidie is niet van toepassing voor de reguliere werking van een erkende vereniging.
 • een niet-erkende vereniging of projectgroep, die vrijetijdsprojecten organiseert in de gemeente Aartselaar gericht op en ten behoeve van de inwoners van de gemeente Aartselaar ;
 • een natuurlijke persoon gedomicilieerd op het grondgebied van Aartselaar, die vrijetijdsprojecten organiseert in de gemeente Aartselaar gericht op en ten behoeve van de inwoners van de gemeente Aartselaar ;
 • door de gemeente Aartselaar erkende verenigingen voor vrijetijdsprojecten, gericht op en ten behoeve van de inwoners van de gemeente Aartselaar, die vallen buiten hun reguliere werking

Worden uitgesloten: Commerciële organisaties, levensbeschouwelijke organisaties, politieke partijen, door de gemeente Aartselaar erkende verenigingen voor hun reguliere werking, andere overheidsdiensten

 • Max. € 1500 per aanvraag
 • Een organisator kan max. 1x per jaar een projectsubsidie ontvangen.
Voor deze projectsubsidie zijn er 2 vaste indienmomenten per jaar:
 • Projectronde 1: deadline indienen 1/03
 • Projectronde 2: deadline indienen 1/10
De datum van het project moet na de indiendatum van de subsidieaanvraag liggen.

Je project is al aangemeld via het evenementenloket
Meldde je jouw activiteit al via het evenementenloket, dan dien je een aanvraag voor deze projectsubsidie in via dit online formulier. Hou je referentienummer dat je kreeg van het evenementenloket alvast bij de hand.

Je project is niet aangemeld via het evenementenloket
Deed je geen aangifte van je activiteit in het evenementenloket, dan doe je een aanvraag voor deze projectsubsidie via dit online formulier.

Max. 8 weken na het beëindigen van je project vul je dit evaluatieformulier in.

Je voegt volgende documenten toe:

 • bewijsstukken van de uitgaven adhv facturen en/of ticketjes
 • bewijs van aankondiging van de activiteit met vermelding 'met steun van + het gemeentelijk logo'.

Wie een projectsubsidie ontvangt, kan gemeentelijk feestmateriaal ontlenen en gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur aan dezelfde voordelige voorwaarden als een erkende vereniging.

 

Foto: concert