Projectsubsidie voor wijk-, straat- en buurtprojecten

Aartselaar barst van de activiteiten die burgers samenbrengen. Als organisator (bewoners en verenigingen) kan je beroep doen op de projectsubsidies, een financieel duwtje in de rug. Hiermee kan een deel van de kosten worden gedekt. Alle projecten die subsidies toegekend krijgen, genieten ook van extra logistieke ondersteuning.

Zomer BBQ in de wijk, speelstraat, boekenruilkast, kerstborrel in de straat… of een andere kleinschalige activiteit die de bewoners van een straat of buurt samenbrengt.
De activiteit:
 • is gratis toegankelijk (of aan een democratische prijs)
 • vindt plaats in Aartselaar
 • telt min. 25 deelnemers

Opgelet: Commerciële activiteiten komen niet in aanmerking. Ook commerciële en levensbeschouwelijke
organisaties, politieke partijen en erkende verenigingen kunnen geen beroep doen op de projectsubsidie.

 • straat- en buurtcomités
 • wijkraden
 • individuele inwoners die gedomicilieerd zijn in Aartselaar
 • € 125 per aanvraag
 • op straat-,buurt- of wijkniveau wordt maar 1x per jaar een projectsubsidie toegekend voor een activiteit in de respectievelijke straat, buurt of wijk
Wie een projectsubsidie ontvangt, kan gemeentelijk feestmateriaal ontlenen aan dezelfde voordelige
voorwaarden als een erkende vereniging. Alle info hierover vind je hier.
STAP 1: Meld je activiteit min. 6 weken vooraf aan via het evenementenloket op
www.aartselaar.be/evenementenloket. Je vindt er een duidelijk stappenplan terug. Voor meer info kan je ook terecht bij de vrijetijdsdiensten jeugd, sport en cultuur.
STAP 2: Na het indienen van je aanvraag via het evenementenloket kan je tot max. 4 weken voor je evenement projectsubsidies aanvragen via dit online formulier. 

Max. 8 weken na het beëindigen van je project vul je dit evaluatieformulier in.

Je voegt volgende documenten toe:

 • bewijsstukken van de uitgaven adhv facturen en/of ticketjes
 • bewijs van aankondiging van de activiteit met vermelding van het gemeenlijk
  logo.
 • bewijs van aankondiging van de activiteit met vermelding van het gemeentelijk logo.

Foto: straatfeest