Publieke consultatie startnota Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lindelei + infomoment

Opgemaakt op 01/02/2019

In de Lindelei wordt in de nabije toekomst het bestaande woonuitbreidingsgebied (WUG) gedeeltelijk omgevormd tot woongebied. Dit WUG werd enkele jaren geleden door de Vlaamse Regering aangeduid als signaalgebied. Een signaalgebied is een nog niet bebouwd woon- of industriegebied, dat een functie kan vervullen in de aanpak van wateroverlast. Het WUG ligt op de grens van de woonkern met het open ruimtegebied richting Kleistraat. De nieuwe ruimtelijke bestemmingen worden vastgelegd in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
In het RUP vind je onder meer volgende zaken: 

  • Welke gebieden binnen deze zone gevoelig zijn voor overstromingen en gevrijwaard worden van ontwikkeling.
  • In welke zone woonontwikkeling wel is toegestaan en met welke aandachtspunten voor de omgeving rekening gehouden moet worden.
  • Hoe de open ruimte en woongebieden kunnen samen gaan. Denk maar aan het creëren van trage wegen.
  • De uitbreiding van de begraafplaats.
  • Het open ruimtegebied tussen de Kleistraat en de Aartselaarse woonkern, dat gevrijwaard wordt.

RUP-Procedure:


Studiebureau AnteaGroup stelde een start- en procesnota op. Beide documenten werden door het schepencollege goedgekeurd. In de nota wordt de visie van de gemeente op dit gebied toegelicht.
Iedereen kan deze documenten raadplegen van vrijdag 1/2 t.e.m. donderdag 4/4.

Dit kan ook op afspraak bij de dienst Omgeving (Gemeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1). Om een afspraak vast te leggen contacteer je het onthaal (03 870 16 11 of onthaal@aartselaar.be)

Het gemeentebestuur, studiebureau AnteaGroup en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseren een infomoment op dinsdag 12/2, 19 uur in CC ’t Aambeeld (della Faillelaan 34).
Op basis van de opmerkingen en suggesties die de gemeente ontvangt, wordt het RUP verder vorm gegeven.
Later dit jaar volgt er een openbaar onderzoek en een tweede infomoment. 

In de Lindelei wordt in de nabije toekomst hetbestaande woonuitbreidingsgebied (WUG) gedeeltelijk omgevormd tot woongebied. Dit WUG werd enkele jaren geleden door de Vlaamse Regering aangeduid als signaalgebied. Een signaalgebied is een nog niet bebouwd woon- of industriegebied, dat een functie kan vervullen in de aanpak van wateroverlast. Het WUG ligt op de grens van de woonkern met het open ruimtegebied richting Kleistraat. De nieuwe ruimtelijke bestemmingen worden vastgelegd in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

 

Contactinformatie