Raadscommissies

De gemeenteraad richt voor de legislatuur 2019 - 2024 vier gemeenteraadscommissies op.

Taken

  • besprekingen voorbereiden in de gemeenteraadszittingen
  • advies verlenen
  • voorstellen formuleren over inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering nodig is.

De commissies kunnen voor de uitvoering van hun taak beroep doen op deskundigen en belanghebbenden.