Refter en turnzaal Cade

Lees hier de Corona spelregels voor de huur en de organisatie van activiteiten in Refter/Turnzaal CADE

 

De turnzaal van Cade is een ruimte van 20 x 10 m met een multifunctionele vloer en een podium. Er is geen technisch materiaal aanwezig.
De refter is een ruimte van 12 x 18 m met tafels (28) en stoelen (112). Er is een beamerscherm en basisgeluidsinstallatie aanwezig.

Klik hier om te kijken wanneer de Cade in 2020 nog vrij is. Klik hier om te kijken wanneer de Cade in 2021 nog vrij is.

Adres:
della Faillelaan 36
2630 Aartselaar

Voorwaarden

Refter CADE:

De refter van Cade kan gehuurd worden voor sportieve, socio-culturele of educatieve activiteiten:

 • cursussen
 • workshops
 • repetities / trainingen
 • lezingen

Het is niet toegestaan in de refter drank, snacks, koude of warme maaltijden te verkopen aan het publiek, deelnemers of cursisten.

Gratis aangeboden of zelf meegebrachte dranken mogen wel door deelnemers/cursisten geconsumeerd worden net zoals zelf meegebrachte snacks/lunchpakketten.

Turnzaal CADE:

De turnzaal van Cade kan gehuurd worden voor sportieve en educatieve activiteiten die geen schade veroorzaken aan de aanwezige sportvloer en die behoren tot één van onderstaande categorieën:

 • cursussen
 • workshops
 • repetities / trainingen

Het is niet toegestaan om in de turnzaal drank of eten van welke aard ook aan te bieden of te consumeren.

De turnzaal mag alleen betreden worden met zandvrij schoeisel.

Als er – buiten het aanwezige turnmateriaal – bijkomende materialen in de turnzaal worden geplaatst, moeten alle poten voorzien zijn van beschermdoppen. Het gebruik van extra materialen in de turnzaal moet bij reservatie gemeld worden aan de cultuurdienst. In overleg wordt dan bepaald of er extra bescherming van de vloer noodzakelijk is.

Beperkingen & reglementering:

 • Het sluitingsuur wordt vastgesteld op 02.00 uur. Op dat ogenblik moet alle publiek de lokalen en de aangrenzende speelplaats van Cade verlaten hebben.
 • Op schooldagen is er pas verhuur vanaf 18.00 uur.
 • Auteursrechten:
  • Het jaartarief billijke vergoeding wordt gemeentelijk betaald voor de polyvalente zaal (tarief met drank).
  • Het jaartarief Sabam wordt gemeentelijk betaald voor de polyvalente zaal (auteursrechten voor muziekuitvoeringen via audiotoestellen).
   De auteursrechten voor andere dan deze activiteiten moeten door de gebruiker zelf aangegeven en betaald worden bij de hiervoor bevoegde instanties.
 • Huurders beschikken over een verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid (als ze deze niet hebben, kan een polis BA-uitbating afgesloten worden via gemeentelijke Cultuurraad. Voor meer info klik hier.)
 • Rookverbod in refter/turnzaal/speelplaats CADE
 • Geluidsnormen in refter/turnzaal/speelplaats CADE:
  • Voor optredens die zich hoofdzakelijk tot kinderen richten (= >1/3 kinderen in het publiek) geldt een maximaal geluidsniveau van 90 db (A)L AEQ, 15 min .
  • Voor andere activiteiten is dit  > 85 dB(A)L AEQ, 15 min – 95 db(A)L AEQ, 15 min.
  • Voor activiteiten met een geluidsniveau > 85dB(A)L Aeq, 15 moet de organisator van de activiteit – zoals wettelijk voorgeschreven: gedurende de hele activiteit het geluidsniveau meten.  Een geluidsmeter kan u mits voorafgaande reservatie ontlenen bij de cultuurdienst. Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving).

Procedure

Aanvraagprocedure:

 • Een aanvraag om de turnzaal of refter te mogen gebruiken doet u via het online reservatieformulier of bij de gemeentelijke cultuurdienst (della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar, cultuur@aartselaar.be - 03/877 28 75).
 • Aanvragen vanaf 6 maanden voor de activiteit.
 • De aangevraagde huurperiode moet zowel alle praktische voorbereidingen als de opruim- en afbraakwerken verbonden aan de activiteit omvatten.
 • Deze opties blijven maximum 14 dagen geldig.
 • De vertegenwoordiger van de vereniging (= de persoon wiens gegevens ingevuld zijn op het reservatieformulier) zal:
  • als contactpersoon fungeren
  • aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade
  • de factuur voor de huur ontvangen
  • indien nodig, verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een verzekering

Praktische afspraken:

 • De sleutels worden opgehaald/teruggebracht op het secretariaat van de cultuurdienst tijdens de openingsuren. Na gebruik kunnen de sleutels ook in de brievenbus van de cultuurdienst worden gestoken.
 • De huurder zorgt na de manifestatie voor het opruimen en schoonmaken van refter/turnzaal:
  • Alle tafels, stoelen, materialen en toestellen reinigen én op hun oorspronkelijke plaats terugzetten.
  • Alle eigen materialen verwijderen en meenemen
  • Gehuurd materiaal (via uitleendienst gemeente of derden) dat achterblijft moet opgestapeld worden, klaar voor ophaling.
  • Alle ruimtes ordelijk en proper achtergelaten, klaar voor gebruik door een volgende gebruiker.
  • Afval correct sorteren in de voorziene afvalcontainers
  • Bij het verlaten van refter/turnzaal CADE:
   • alle verlichting doven excl. lichtpunt onder het kleine afdak naast de toiletten
   • Alle buitendeuren en toegangspoort moeten op slot zijn
   • De thermostaat verwarming  turnzaal op 18° zetten

Bedrag

Huurprijs: € 5 / uur

Regelgeving

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.
Klik hier voor de notule waarin de gemeenteraad het huishoudelijk reglement van de turnzaal en refter van de gemeentelijke basisschool Cade goedkeurd.

Contactinformatie