Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Vraag dit aan via het digitaal loket 

Op papier:

De ouders of voogd ondertekenen een formulier waarbij zij de toestemming geven aan hun kind(eren) om alleen of in het gezelschap van iemand anders op reis te gaan. Het gemeentebestuur legaliseert deze handtekening.

  • Download hier het formulier 'Reistoestemming minderjarig kind'.
  • Vul het formulier in.
  • Kom met het ingevulde formulier naar het gemeentehuis en laat de handtekening legaliseren op de dienst burgerzaken.

 

 

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie