Reservatieformulier Cade

Contactgegevens

1. Gegevens organisator

2. Info over het evenement

3. Gegevens contactpersoon

Deze persoon ontvangt ook de factuur.

Reservatie voor: *
Aard van de activiteit: *

Het is niet toegestaan in de refter drank, snacks, koude of warme maaltijden te verkopen aan het publiek, deelnemers of cursisten. Gratis aangeboden of zelf meegebrachte dranken mogen wel door deelnemers/cursisten geconsumeerd worden net zoals zelf meegebrachte snacks/lunchpakketten. 

Het is niet toegestaan om in de turnzaal drank of eten van welke aard ook aan te bieden of te consumeren.

Reservatieperiode

Reservatie is mogelijk op:

  • schooldagen van 18 uur tot 2 uur
  • andere dagen van 8 uur tot 2 uur

Er is geen verhuur mogelijk tijdens de paas- en zomervakantie.

Reservatie op:
(Huurperiode omvat ook voorbereidingen en opruim. Gelieve zo exact mogelijk de gewenste dagen en uren door te geven aub)

van
tot

en

van
tot
van
tot

en

van
tot
van
tot

en

van
tot

Sleutel

De sleutel van de Cade haal je op bij de cultuurdienst tijdens de kantooruren of na afspraak (gesloten vrijdagnamiddag)

Verzekering

Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik mij akkoord met het volledige retributie- en huishoudelijke reglement van deze accommodatie. Dit reglement kan je hier nalezen.

Om je aanvraag te kunnen verwerken dien je akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden. Je kan deze nalezen op https://www.aartselaar.be/privacy. *

I.g.v. nood techniek CC’t Aambeeld:

Paul: 0491 34 30

Wachtdienst: 0485 17 54 08