Richtlijnen voor het serveren van drank en eten tijdens je activiteit

Wens je tijdens je activiteit drank of eten aan te bieden dan zijn de regels van ‘drinkgeledingen/horeca’ van toepassing.

Serveren van dranken

Richtlijnen voor onthaal van je PUBLIEK:

 • Er mogen maximum 15 personen aan een tafel zitten.
 • Er wordt alleen aan tafels bediend > gewone tafels en stoelen OF staantafels met barkrukken.
 • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren en/of bestellen aan de bar of rechtstaand is dus niet toegestaan.
 • Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan. De tafelcapaciteit moet hieraan worden aangepast. Houdt hierbij ook rekening met de toegangswegen naar het sanitair.
 • Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van de bezoekers naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/ tafels aan en vermijd zo contacten tussen bezoekers. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘wacht met plaatsnemen’.
 • Er wordt aangeraden alle ruimtes zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren en te ventileren.
 • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel mogelijk. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden.
 • Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1u ’s nachts
 • Afficheer bij de ingang van de bar de regels die van toepassing zijn op de bezoekers en breng ze bij het inchecken in herinnering.
 • Varia:
  • Muziekbands mogen spelen, maar er mag niet gedanst worden
  • Er geldt een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB.
 • Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de bar of drinkgelegenheid (biljart, darts …) is enkel toegelaten indien de afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Na elk gebruik worden de spellen ontsmet.
 • Een springkasteel kan geplaatst worden bij de een horeca-pand en valt onder volgende voorwaarden:
  • Klanten moeten zich aan de regels kunnen voldoen.
  • Desinfecteren op regelmatige basis
  • Het moet veilig zijn voor de klanten

Richtlijnen voor je BARMEDEWERKERS & VRIJWILLIGERS:

In contact met het publiek:

 • De vrijwilliger die bedient, wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. Mondmaskers kunnen eventueel aangevuld worden met gezichtsmasker (face shields) waar nodig. Gezichtsmaskers kunnen mondmaskers nooit vervangen.
 • In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn, naast ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep … De vrijwilligers worden gevraagd hun handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.
 • Afwassen:
  • Glazen en tassen moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden. De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet
  • Machinaal afwassen heeft de voorkeur.
  • Als je met de hand afwast, is het aangeraden om: heet water en detergent te gebruiken.
  • Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet je extra aandacht besteden aan volgende punten:
   • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden
   • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent)
   • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent
   • spoel na met drinkbaar water
   • gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen.
  • Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Was je handen voor je de gewassen glazen aanraakt.
 • Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de bezoekers ontsmet worden, alvorens nieuwe bezoekers mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam, moet na het vertrek van de bezoekers in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.
 • Het afruimen van de tafels gebeurt bij voorkeur door een vaste vrijwilliger die enkel deze taak op zich neemt.
 • Voorzie geen diensten/openingsmomenten wanneer social distancing niet mogelijk is.

Vrijwilligers onderling:

 • Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met ‘gereedschap’ (flessenopeners, keukenhanddoeken …) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • Handdoeken, afwasmateriaal … dienen veelvuldig gewisseld te worden.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Blijkt dit onmogelijk voor contacten tussen vrijwilligers, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen zoals bv mondmaskers.

Richtlijnen recepties en banketten:

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een gezeten receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek

Receptie of banket met Prive-karakter:

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan:

 • er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging
 • is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring.
  vb. zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden.
 • Banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden worden ook als een receptie of banket met privékarakter beschouwd.
 • Sportclub & verenigingen mogen kantines/feestzalen verhuren voor privéfeesten tot 15 personen en tot 50 personen, maar de catering moet dan verzorgd worden door een professionele cateraar.

 

Publieke receptie of banket:

 • Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.
 • De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Meer info vind je in bovenstaande tekst onder het punt 'receptie of banket met privé-karakter'.
 • Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens.
 • De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing (zie item over ‘serveren van dranken’ **) 

 

Link naar de volledige horeca-gids

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige

https://heropstarthoreca.be/

 

 

foto: richtlijnen eten en drinken serveren