Rioleringsproject Kontichsesteenweg: straat volledig onderbroken van 1/3 tot 13/4

Opgemaakt op 24/02/2021
ww.jpg


De Kontichsesteenweg had de voorbije jaren regelmatig af te rekenen met wateroverlast.
De vorig jaar geplande rioleringswerken die hier komaf moesten mee maken, kenden enkele maanden uitstel.
Maar ondertussen is het zover en is de timing gekend.
Met de rioleringswerken en heraanleg van de N177 werden bufferkokers voorzien, die het overtollige water afvoeren naar de Struisbeek. Samen met de nu geplande gescheiden riolering en extra buffers (zoals ook meer groen om meer water door te laten naar de bodem) moet dit de wateroverlast in de Kontichsesteeweg aanzienlijk verminderen.
Het traject langs de Kontichsesteenweg is op te delen in twee zones.

Zone 1: tussen de N177 en de Oudestraat:

  • Rioleringswerken
  • Langs de zuidzijde (d.w.z. de zijde van de International School) komt een vrijliggend dubbelrichting fietspad van 3m breed.
  • Langs de noordzijde komt een parkeerstrook in kasseien.

doornsnede zone 1

Zone 2 : tussen de Oudestraat en de Dijkstraat.

  • Het bestaande betonnen fietspad wordt vervangen door een volwaardig vrijliggend dubbelrichting fietspad van 3m breed
  • De huidige rijweg blijft in deze zone behouden.

doorsnede zone 2

Planning

De werken starten in maart en de planning ziet eruit als volgt (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden):

Fase 1 (N177 –Barones L. de Borrekenslaan): Begin maart 2021 – eind april 2021.

Fase 2A (Barones L. de Borrekenslaan –Oudestraat/Dijkstraat)
Aanleg tijdelijke weg zuidzijde: Half april 2021 (duur: 5 dagen).

Fase 2B (Barones L. de Borrekenslaan –Oudestraat/Dijkstraat)
Heraanleg noordzijde: Half april 2021 –half juni 2021.

Fase 2C (Barones L. de Borrekenslaan –Oudestraat/Dijkstraat)
Heraanleg zuidzijde: Half juni 2021 –half augustus 2021.

Fase 2D (Barones L. de Borrekenslaan –Oudestraat/Dijkstraat)
Eind augustus 2021.

Omleiding

Gedurende deze werken wordt een omleiding voorzien via de as Dijkstraat – Atomiumlaan in beide richtingen.

omleidingsplannetje

De Kontichsesteenweg blijft gedurende de werken open voor plaatselijk verkeer:

  • enkelrichting van de Dijkstraat richting A12.
  • enkel in fase 1 is de zone tussen de N177 en de Barones Ludwina de Borrekenslaan tijdelijk gesloten voor verkeer richting de N177/A12.

Fietsers worden maximaal omgeleid via de Dijkstraat richting A12 en via Barones L.de Borrekenslaan richting Kontich.

Meer info:

  • Bewoners, bedrijven en handelaars krijgen info van de aannemer (DCA).
  • Info over het volledige project vind je in deze brochure (pdf).