Kruispunt Guido Gezellestraat terug open op 9 november, kruispunt Leugstraat dan afgesloten

Update 8/11

Kruispunt Gezellestraat gaat open, kruispunt Leugstraat wordt afgesloten
Op zaterdag 9 november wordt het kruispunt Boomsesteenweg (N177) – Guido Gezellestraat richting Antwerpen opengesteld voor verkeer. Daarna wordt het kruispunt met de Leugstraat afgesloten voor de rioleringswerken. Aquafin verwacht dat het kruispunt Leugstraat in februari 2020 opnieuw open kan worden gesteld voor plaatselijk verkeer. De afwerkingslaag asfalt is voorzien in de maand maart, afhankelijk van de weersomstandigheden.


Aangepaste verkeerssituatie door werken kruispunt Leugstraat
Om de werken aan het kruispunt van de Leugstraat te kunnen uitvoeren, wordt de verkeerssituatie aangepast. (zie plan omleiding F5-def)

  • De Leugstraat wordt een doodlopende straat, het verkeer kan er de N177/A12 niet op. Woningen, handelaars en bedrijven in de Leugstraat blijven bereikbaar. Lokaal verkeer kan langs de Guido Gezellestraat naar de N177/A12 rijden.
  • Het verkeer op de N177 richting Antwerpen wordt ter hoogte van BOzARC afgeleid naar de linkse rijstrook. Deze rijstrook is bestemd voor bussen van De Lijn en bestemmingsverkeer. Het verkeer van de N177 kan niet meer rechtsaf naar de Leugstraat. De aannemer zorgt ervoor dat de handelaars tussen BOzARC en het kruispunt met de Guido Gezellestraat (ook Zonnewende) bereikbaar blijven. Doorgaand verkeer dient aan het kruispunt met de Langlaarsteenweg de A12 op te rijden.
  • Verkeer vanuit Boom zal niet linksaf kunnen slaan naar de Vluchtenburgstraat. We raden aan om door te rijden op de A12 richting Antwerpen en net voor het kruispunt met de Guido Gezellestraat de tijdelijke invoegstrook naar de N177 te nemen. Op het kruispunt met de Guido Gezellestraat kan het verkeer de A12 dwarsen en via de N177 terug richting Boom rijden.
  • Op het kruispunt met de Leugstraat wordt voor voetgangers en fietsers een doorgang voorzien. Fietsers moeten afstappen en de werf te voet passeren. Op sommige momenten kunnen fietsers en voetgangers moeilijk door. Dit is afhankelijk van de werken die worden uitgevoerd. De doorgang is bedoeld voor plaatselijk verkeer. Als je de werfzone passeert, respecteer dan de veiligheidsrichtlijnen.
  • Vanaf de Guido Gezellestraat tot het kruispunt met de Kontichsesteenweg is de N177 over de hele breedte open voor verkeer. Verkeer richting Hemiksem kan langs hier opnieuw de A12 over naar de Cleydaellaan. (zie plan omleiding F1)
  • Tussen Kontichsesteenweg en de Struisbeek is de N177 afgesloten. Enkel bestemmingsverkeer kan voorbij de garages van busbedrijf De Decker – Van Riet de invoegstrook naar de N177 nemen. Ook hier zijn de huizen, handelaars en bedrijven bereikbaar.


Timing bijgesteld
Momenteel werken twee aannemers elk op hun traject met verschillende ploegen. Mede hierdoor kunnen we de timing van de werken bijstellen. Daar waar de rioleringswerken oorspronkelijk tot de zomer van 2020 zouden duren, verwachten we nu dat we zo'n 3 maanden vroeger klaar zullen zijn. Ook dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Heeft u vragen over de werken?

Update 31/10

Werken aan kruispunt Oudestraat

Tussen de Struisbeek en de Kontichsesteenweg is de aanleg van de riool voor afvalwater en de hoofdriool voor regenwater gevorderd tot voorbij de Oudestraat, tot aan de firma Dedecker-Van Riet. Deze hoofdriool is 3 meter hoog en 1,5 meter breed en zal het regenwater opvangen en bufferen dat uit de aanliggende straten naar de N177 vloeit. Tot waar de hoofdriool ligt worden de boordstenen van het fietspad en de straatkolken geplaatst. Ook worden de huisaansluitingen op de riolen meteen uitgevoerd. De nieuwe riolen worden dan eerst grondig getest voordat wordt begonnen met de afwerking van de rijweg. Tussen de BMW-garage en de Oudestraat zijn de goten en boordstenen gegoten in beton. Ook de klinkers van het voetpad werden al grotendeels aangelegd in dit gedeelte. Maandag 4/11 wordt de onderlaag van het asfalt aangelegd tussen de Struisbeek en de Oudestraat ( excl. kruispunt met de Oudestraat). Dit betreft de busstrook en de rechterrijstrook. De linkerrijstrook wordt dan in een latere fase aangepakt.

Afwerking voet- en fietspad tussen Guido Gezellestraat en Kontichsesteenweg

De zone van de rijweg tussen Guido Gezellestraat (met inbegrip van het kruispunt) en Kontichsesteenweg werden reeds geasfalteerd. Ook de belijning werd ondertussen aangebracht. Het fietspad werd op donderdag 31 oktober afgewerkt met asfalt, tot aan de De Cranelei. Ook het voetpad wordt momenteel verder aangelegd. Daarnaast werd ook de tijdelijke invoegstrook tussen A12 en N177 ter hoogte van Tegels Torfs aangelegd zodat het kruispunt met de Guido Gezellestraat zoals voorzien op 9 november open kan worden gesteld voor verkeer.

Aanleg riolering t.h.v. het rusthuis

Gelijktijdig is de aannemer met een andere ploeg verder bezig met de aanleg van de riolering. Momenteel wordt de riolering aangelegd ter hoogte van het rusthuis. 

Openstelling kruispunt Guido Gezellestraat/ afsluiten kruispunt Leugstraat

Zoals gepland zal het kruispunt met de Guido Gezellestraat opengesteld worden voor het verkeer op zaterdag 9 november. Gelijktijdig wordt het kruispunt met de Leugstraat afgesloten voor het verkeer, zodat ook hier de aanleg van de riolering kan starten.

Update 25/10

Werken aan kruispunt Oudestraat

Tussen de Struisbeek en de Kontichsesteenweg is de aanleg van de 3 meter hoge en 1,5 meter brede hoofdriool voor regenwater en de riool voor afvalwater gevorderd tot het kruispunt met de Oudestraat. Tot waar de hoofdriool ligt, worden de boordstenen van het fietspad en de straatkolken geplaatst. Ook worden de huisaansluitingen op de riolen meteen uitgevoerd.

Volgende week gaat de aanleg van de riolen verder in de richting van Midas. Tussen de BMW-garage en de Oudestraat worden de goten en boordstenen gegoten in beton. Ook wordt gestart met de aansluiting van de riolen van de Oudestraat op de nieuwe riolen in de N177.

De nieuwe riolen worden trouwens eerst grondig getest voordat wordt begonnen met de afwerking van de rijweg.

Afwerking voet- en fietspad tussen Guido Gezellestraat en Kontichsesteenweg

Vorige week werd de rijweg tussen Guido Gezellestraat (met inbegrip van het kruispunt) en Kontichsesteenweg geasfalteerd. Ook de belijning werd ondertussen aangebracht. Momenteel worden de boorden van het voet- en fietspad geplaatst zodat het fietspad op donderdag 31 oktober kan worden afgewerkt met asfalt en dit tot aan de De Cranelei. In de week van 4 november wordt het voetpad gelegd. Tot slot werkt de aannemer door aan de tijdelijke invoegstrook tussen A12 en N177 ter hoogte van Tegels Torfs zodat het kruispunt met de Guido Gezellestraat zoals voorzien op 9 november open kan worden gesteld voor verkeer.

Update 18/10

Kruispunt Guido Gezellestraat en deel tot Kontichsesteenweg gaat op 9 november open, kruispunt Leugstraat dan dicht
Gisteren werd het asfalt gelegd van Guido Gezellestraat (met inbegrip van het kruispunt) tot het kruispunt met de Kontichsesteenweg. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden op vrijdag 18 oktober de wegmarkeringen aangebracht. Daarna kan in dit stuk alvast de linkse rijstrook opnieuw worden gebruikt door plaatselijk verkeer.

De aannemer werkt de komende weken het fietspad en het voetpad verder af.
Het is de bedoeling om op donderdag 31 oktober zowel de onderlaag als de toplaag asfalt van het fietspad aan te brengen.
Op zaterdag 9 november gaat de N177 tussen Guido Gezellestraat en Kontichsesteenweg over de volledige breedte open voor verkeer. Hierbij gaat ook de afrit van A12 naar N177 net voorbij het kruispunt Guido Gezellestraat opnieuw open.
Dit betekent dat het verkeer richting Hemiksem terug via het kruispunt Kontichsesteenweg kan afslaan naar de Cleydaallaan.

Zodra het kruispunt Guido Gezellestraat open is, wordt op 9 november het kruispunt met de Leugstraat afgesloten.

Extra invoegstrook naar Guido Gezellestraat
Vanaf 9 november komt er tijdelijk een extra afrit van A12 naar N177 ter hoogte van Tegels Torfs. Zo kan plaatselijk verkeer de Guido Gezellestraat inrijden. De verkeersstroom naar het centrum van Aartselaar wordt zo over meerdere straten gespreid.

Kruispunt Oudestraat afgesloten
De rioleringswerken tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg zijn gevorderd tot op het kruispunt van de Oudestraat en de Antwerpsesteenweg. Hierdoor is de Oudestraat momenteel een doodlopende straat waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.

Terwijl een eerste ploeg de rioolkokers verder legt in de richting van de Kontichsesteenweg, zet de aannemer een tweede ploeg in die de riool van de Oudestraat aansluit op de nieuwe riool in de Antwerpsesteenweg.

Heeft u vragen over de werken?

 

Update 11/10

Andere aanpak om tijd te winnen
Door de rioleringswerken in Antwerpsesteenweg en Boomsesteenweg zoeken veel autobestuurders hun weg langs de omliggende gemeenten (Aartselaar, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst). Aquafin en de aannemers zijn er zicht van bewust dat dit een impact heeft op deze gemeenten en doen er daarom alles aan om de werken zo snel mogelijk uit te voeren.
Zo werken twee aannemers tegelijk: de eerste op het traject tussen de Struisbeek (Koffie Rombouts) en het kruispunt met de Kontichsesteenweg, de tweede van het Kontichsesteenweg tot net voorbij de De Cranelei. Deze laatste zal ook het resterende deel tussen de De Cranelei en de Leugstraat uitvoeren.
De werken tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg zitten momenteel netjes op schema. De afwerking van het deel tussen het kruispunt Kontichsesteenweg tot de De Cranelei zal een maand vroeger klaar zijn dan gepland. (zie hieronder)

N177 volgende week geasfalteerd van De Cranelei tot Kontichsesteenweg
Volgende week wordt een deel van de N177 enkele dagen afgesloten voor verkeer. Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober brengt de aannemer de fundering aan vanaf het kruispunt met de De Cranestraat tot een 200 meter voorbij het kruispunt met de Guido Gezellestraat (richting Antwerpen).
Op woensdag 16 en donderdag 17 wordt, over de volledige breedte, de onderlaag en de toplaag asfalt gelegd. Daarvoor wordt de rijweg afgesloten vanaf het kruispunt met de De Cranelei (het kruispunt inbegrepen) tot net voor het kruispunt met de Kontichsesteenweg. Ook de kruispunten met de Guido Gezellestraat en de Hoevelei zullen dan worden afgesloten.
De asfalteringswerken zullen tijdelijk meer hinder veroorzaken op de A12 waardoor het verkeer zich langs de dorpskernen een weg zal zoeken. Maar door heel het traject van De Cranelei tot Kontichsesteenweg in een keer aan te pakken, zijn de werken hier een maand sneller klaar dan oorspronkelijk voorzien. Binnenkort wordt duidelijk wanneer het kruispunt met de Guido Gezellestraat precies terug open gaat voor verkeer.
De bewoners van dit deel van de N177 worden door de aannemer nog verder geïnformeerd per brief.
Zoals gebruikelijk, is de planning onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Update 4/10

Riolen liggen tot aan Officenter
In het deel tussen de Struisbeek en het kruispunt met de Kontichsesteenweg zijn de rioleringswerken opgeschoten tot aan Officenter. Over heel het traject ligt de onderfundering van voet- en fietspad. Ook werden de boordstenen van de rooilijn geplaatst.
Volgende week gaat de aannemer verder met het leggen van de riolering in de richting van het kruispunt met de Oudestraat. Vermoedelijk zal hij binnen twee weken op het kruispunt zijn. Zodra de riolen in de grond zitten, wordt het geheel afgedekt met steenslag.

Riolen liggen op kruispunt Guido Gezellestraat
Tussen de Guido Gezellestraat en de Kontichsesteenweg is nu de linkse rijstrook van de N177 opgebroken. De onderfundering van de rijweg werd ondertussen geplaatst. Op het kruispunt van Guido Gezellestraat en N177 liggen de riolen op hun plaats.
Ondertussen is de aannemer al begonnen aan het deel van de N177 van aan de Guido Gezellestraat, voorbij de De Cranelei tot een 50 meter voor de inrit van Zonnewende (richting Boom).
Volgende week worden tussen Guido Gezellestraat en de De Cranelei de straatkolken geplaatst en de fundering van de rijweg gelegd. Dit met inbegrip van het kruispunt van de N177 met de De Cranelei. Ook worden de boordstenen en de goten in beton gegoten.

 

 

Update 20/9

Werken schuiven op van Struisbeek naar Oudestraat

De aannemer schuift met de aanleg van de rioolkokers geleidelijk op in de richting van de Oudestraat en verder de Kontichsesteenweg. Momenteel wordt er gewerkt ter hoogte van de BMW-garage. Volgende week gaat de aannemer hiermee verder. Voor het lokale fietsverkeer wordt een voorlopige fundering gelegd op het fietspad. Aan de kant van Midas werd het fietspad nog verder opgeruimd om de doorgang voor de fietsers te verbeteren.

Deel tussen Kontichsesteenweg en Gezellestraat krijgt terug vorm

Tussen de Kontichsesteenweg en de Guido Gezellestraat is de N177 bijna klaar voor een eerste asfaltlaag. Ook het fietspad krijgt stilaan vorm. Als de weersomstandigheden meezitten, dan zou er op donderdag 26 en vrijdag 27 september asfalt kunnen gelegd worden. De bewoners worden hierover nog per brief geïnformeerd.
Op het kruispunt van N177 en Guido Gezellestraat ligt de riolering in de N177. Volgende week wordt er gewerkt aan de aansluiting van de riolering van de Guido Gezellestraat op het nieuwe stelsel in de N177.

Update 12/9

Zone Struisbeek en kruispunt Kontichsesteenweg

De nieuw gebouwde betonnen constructie, waarlangs het verzamelde regenwater zal stromen, werd aangesloten op de Struisbeek. De aannemer is nu bezig met het plaatsen van de grote kokers. Ook volgende week zal hier nog aan verder gewerkt worden. De aanleg van riolering schuift intussen ook verder op richting kruispunt Kontichsesteenweg. dat intussen volledig afgewerkt is op de afwerking van het fietspad na. Dat werd intussen al wel opgeruimd, net als de directe omgeving van het bedrijf Midas.

Zone Kontichsesteenweg – Guido Gezellestraat

De onderlaag van de asfaltverharding van de rijweg werd aangebracht. Nu is de aannemer bezig met de funderingswerken aan het voet- en fietspad en de realisatie van huisaansluitingen op de nieuwe riolering. Dat zal de volgende week ook nog het geval zijn. Dan zal de aannemer ook werken aan het beklinkeren van het voetpad van de Kontichsesteenweg tot aan de Hoevelei.

 

In deze zone werd de droogzuiging geplaatst van aan het kruispunt Guido Gezellestraat tot aan tegelbedrijf Torfs.

Update 23/8

Kruispunt Kontichsesteenweg terug open op 31/8

Nu zaterdagmorgen 31 augustus gaat het kruispunt Kontichsesteenweg - N177 terug open voor verkeer. Verkeer dat daarna van op de Kontichsesteenweg richting Antwerpen wil, moet hiervoor wel de A12 oprijden. Plaatselijk verkeer kan even verder de N177 op om zo op zijn bestemming te geraken. De bedrijven langs dit deel van de N177 blijven bereikbaar. Verkeer van Hemiksem naar Kontich en omgekeerd kan gewoon terug langs het kruispunt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer past zaterdag ook de regeling van de verkeerslichten op dit kruispunt aan. De lichtenregeling sluit aan bij die van de andere kruispunten waarbij alle zijstraten tegelijk groen hebben.

Vanaf dan is er op dat kruispunt dus terug kruisend verkeer mogelijk van de ene naar de andere zijde van de A12.

Aanleg riolen Struisbeek (N177 tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg)

De aansluiting van de nieuwe riolen aan de Struisbeek krijgt meer en meer vorm. Volgende week wordt de dakplaat van de betonnen constructie aangebracht. Daarna kan de aannemer stilaan beginnen met het leggen van de riolen zelf. Hij vertrekt hiervoor aan de Struisbeek en schuift dan geleidelijk op naar het kruispunt met de Kontichsesteenweg.

Aanvang werken tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat

In het deel tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat werd de bestaande riolering zo goed als helemaal opgebroken. Op de rijweg ligt minderhindersteenslag. De aannemer breekt momenteel het voetpad uit van aan de Hoevelei in de richting van de Kontichsesteenweg. Aansluitend wordt de fundering van het voetpad gelegd.

Volgende week staat de aanleg van de fundering van de rijweg op de planning, waarna de boorden in glijbeton worden geplaatst. De bewoners van het traject van de werken worden hiervan op voorhand per brief verwittigd door de aannemer.

Kruispunt Guido Gezellestraat afgesloten vanaf 2 september

Eens het kruispunt met de Kontichsesteenweg terug open is voor verkeer, beginnen op maandag 2 september de werken aan het kruispunt met de Guido Gezellestraat. Eerst wordt de asfaltlaag afgeschraapt.

  • Doorgaand verkeer moet langs de A12 richting Antwerpen. Bestemmingsverkeer op de N177 is enkel toegelaten voor bewoners, handelaars en bedrijven, en hun klanten en leveranciers .
  • Verkeer vanuit Boom richting Hemiksem wordt aan de rotonde ter hoogte van het AZ Rivierenland omgeleid naar Niel (zie kaartje). Van in Niel kun je over Schelle naar Hemiksem rijden. Ter hoogte van het kruispunt van de N177 met de Guido Gezellestraat zal je niet meer linksaf naar de Helststraat kunnen.
  • Vrachtverkeer naar Hemiksem wordt gevraagd om door te rijden tot aan de Krijgsbaan (Wilrijk).
  • Voor verkeer vanuit Antwerpen richting Hemiksem is er geen hinder. Vanuit Hemiksem kun je langs de Cleydaellaan de A12 richting Antwerpen op.

De werken aan het kruispunt Guido Gezellestraat zullen naar verwachting ongeveer 3 maand duren. (zoals steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden) Heel die tijd zal de Guido Gezellestraat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk en de handelaars zijn bereikbaar.

Ter voorbereiding van deze werken zal op zaterdag 31 augustus een aanpassing gebeuren aan de lichtenregeling op dit kruispunt.
Dit brengt tijdelijk hinder met zich mee.

Meer info over de werken op https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/22328-rwa-verbinding-kontichsesteenweg-struisbeek?fbclid=IwAR0B6tUZBdKBKh1TsyTEWnlxn7Z8mXfGzNYl5Cf1OWR0ozXWEnSL6c-RFXQ