Samenstelling van het gezin

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

  • U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.
  • Aan derden (persoon, publieke of private instelling) kunnen eveneens uittreksels uit het bevolkingsregister of getuigschriften op basis van de gegevens uit de bevolkingsregisters afgegeven worden.
    Maar dit kan alleen voor zover de afgifte van deze documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Procedure

Deze aanvraag kan gebeuren:

  • persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken
  • online via eID en kaartlezer via: (Om een foutmelding te voorkomen verbind eerst uw kaartlezer en steek uw eID erin alvorens op onderstaande links te klikken.)

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn/haar identiteitskaart

Bedrag

Uitzonderingen

De term “niet-verwant” zal voorkomen op het attest indien men feitelijk samenwoont of als er niet-verwanten op hetzelfde adres wonen.

Regelgeving

Contactinformatie