Sluikstort melden

Ga naar het formulier

Volgens het Uniform Gemeentelijk Politiereglement is het verboden om zwerfvuil (papierafval, drankverpakkingen e.d.m.) en hondenpoep op de openbare weg achter te laten. Onze gemeente beschikt over heel wat afvalbakjes, waarvan een 60-tal specifiek bestemd zijn voor hondenpoep. Deze afvalbakjes zijn op strategische plaatsen opgesteld: langsheen school- en invalswegen. Ondanks deze inspanningen wordt vastgesteld dat zwerfvuil en hondenpoep storend in de straten aanwezig is. Om dergelijke vormen van sociaal onaangepast gedrag een halt toe te roepen, vraagt de gemeente uw medewerking.

Procedure

Wanneer u zwerfvuil of een hondenpoepprobleem opmerkt, dan kan u dit melden door:

Vervolgens zal het sluikstort worden opgeruimd. Als de identiteit van de sluikstorters gekend is, stelt de politie of de gemeenschapswacht een proces-verbaal op. 

Bedrag

De ambtenaar die bevoegd is voor het uitschrijven van administratieve sancties (IGEAN), kan een administratieve sanctie opleggen van maximum 350 euro.
Als de gemeente kosten maakt om het sluikstort te onderzoeken en verwijderen, zal zij deze kosten doorrekenen aan de dader. 

 

Ga naar het formulier

Contactinformatie