Snelinschrijving jeugd

Snelinschrijving

Identiteitsgegevens

Geboortedatum *
Speelpleinwerking
Welke dagen? *
Grabbelpas
Welke dagen? *
Tienerwerking

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn en geeft de uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan

Meer info over ons privacybeleid vindt u in onze privacyverklaring op www.aartselaar.be/privacy.

Opgelet: door op 'volgende' te klikken, krijgt u een overzichtspagina ter controle. Vervolgens dient u het formulier te 'verzenden'.

Contactinformatie