Socio-economische vergunning

Wie een kleinhandel wil starten met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m², moet hiervoor een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat.
De netto handelsoppervlakte, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten, bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek, vormt de norm voor de vergunning.

Procedure

De aanvraag voor een vergunning dient u schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

De documenten waaruit uw aanvraag moet bestaan hangt af van de procedure die u moet volgen.
Er zijn 3 procedures:

  • de vereenvoudigde procedure
  • de procedure voor handelsvestigingen tussen 400 en 1000 m²
  • de procedure voor handelsvestigingen meer dan 1000 m²

Meer info over deze procedures alsook de aanvraagformulieren vindt u op de website van de Vlaamse overheid (Vlaanderen onderneemt).

Het toekennen van de vergunning hangt ook af van de procedure die u moet volgen.
Meer info over de instanties die beslissen en beslissingstermijnen vindt u op de website van de Vlaamse overheid (Vlaanderen onderneemt).

Bedrag

De aanvraag en het afleveren van de vergunning is gratis.

 

Regelgeving

De socio-economische vergunning moet afgeleverd worden in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlementen de Raad betreffende diensten op de interne markt.

 

Contactinformatie