Speelstraat

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Ideaal dus voor wie wil steppen, badmintonnen, ravotten of kletsen met de buren.

Wanneer

 • Een speelstraat kan aangevraagd worden voor elke schoolvakantie. De openingsuren van de speelstraat-dag vallen tussen 10 uur en 20 uur.
 • De straat moet telkens tijdelijk afgesloten worden tijdens dezelfde uren.
 • U kan een aanvraag indienen om een speelstraat in te richten op een vaste dag in de week, op één of twee dagen tijdens het weekend of voor een periode van 7 of 14 aaneensluitende dagen.
 • Tijdens de zomervakantie kan u ook vragen om een speelstraat in te richten gedurende één week in juli en één week in augustus.

Praktische afspraken

 • De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekken en een verkeersbord C3 (verboden te rijden) en onderbord: 'speelstraat tussen 10 en 20 uur'. Afsluiten van de speelstraat gebeurt door de straatbewoners zelf.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten.
  Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen.
  Hulp- en ordediensten mogen altijd door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
 • Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bv. omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Voorwaarden

Om een speelstraat te worden moet u aan volgende voorwaarden voldoen.

 • De straat ligt in een wijk met voornamelijk een woonkarakter type 3.
 • In de straat geldt een snelheidsbeperking tot max. 50 km per uur.
 • In de straat is er geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer.
 • De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moeten mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat.
 • Minimaal twee peters en/of meters, die in (het deel van) de straat wonen , engageren zich vrijwillig als ‘speelstraatverantwoordelijke’ voor de organisatie ervan.
  De peters en meters zorgen ervoor dat de hekken worden geplaatst, zorgen voor toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn contactpersoon voor bewoners en diensten.
  Ze dienen verzekerd te zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
 • Minstens 70 % van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van de speelstraat.
  Dit bewijst u aan de hand van een bewonersenquête, waarbij er één stem wordt toegekend per huisnummer van de straat of het deel van de straat waarvoor de aanvraag is ingediend.

Procedure

Hoe aanvragen

Dien minstens 1 maand voor de vakantie waarin u een speelstraat wil inrichten een aanvraag in via dit aanvraagformulier.
De gemeentelijke verkeercel onderzoekt alle aanvragen en geeft verkeerstechnisch advies.
De dienst burgerzaken controleert de bewonersenquête .
Het college van burgemeester en schepenen verleent achteraf zijn toelating als de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden.
De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de toelating of gemotiveerde weigering.

Praktische afspraken

 • De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekken en een verkeersbord C3 (verboden te rijden) en onderbord: 'speelstraat tussen 10 en 20 uur'. Afsluiten van de speelstraat gebeurt door de straatbewoners zelf.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten.
  Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen.
  Hulp- en ordediensten mogen altijd door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
 • Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bv. omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Materialen uitleendienst

U kan bij het inrichten van een speelstraat gebruik maken van de materialen van de gemeentelijke jeugddienst.
Doe hiervoor een aanvraag via jeugd@aartselaar.be.
Het is ook mogelijk om een speelkoffer te ontlenen. De jeugddienst probeert de speelkoffer, in het mate van het mogelijke, toe te wijzen aan alle speelstraten.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Contactinformatie