Stamboomonderzoek

Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van uw familie, zijn er tal van documenten en bronnen die u helpen om een eigen stamboom te maken en dus aan genealogie te doen.
De meest geraadpleegde bronnen voor het genealogisch onderzoek zijn:

  • de akten van de burgerlijke stand: dit zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden, opgemaakt door een ambtenaar van de gemeente, vanaf 1796;
  • doop-, trouw- en begraafregisters: dit zijn doop-, trouw en begraafboeken, bijgehouden door de kerk.

Om ons archief te vrijwaren mag u zelf niets opzoeken in de oude boeken van de burgerlijke stand. U kan wel een afspraak maken met de voorzitter van de Heemkundige Kring te Aartselaar. Hij zal u begeleiden. Op deze manier beschermen we de originele registers tegen eventuele schade door veelvuldig gebruik.

Voorwaarden

 

Openbare akten

Niet-openbare akten

Welke akten?

1) overlijdensakten: meer dan 50 jaar oud

2) huwelijksakten: meer dan 75 jaar oud

3) andere akten van de burgerlijke stand: meer dan 100 jaar oud.

1) overlijdensakten: minder dan 50 jaar oud

2) huwelijksakten: minder dan 75 jaar oud

3) andere akten van de burgerlijke stand: minder dan 100 jaar oud.

Door wie raadpleegbaar? Voorwaarden?

Iedereen

Iedereen, mits aanvraag volgens art. 6 KB, met o.a. toestemming van:

• alle personen op wie de akte betrekking heeft; of indien overleden/wilsonbekwaam;

• zijn langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, of bij gebreke hiervan;

• zijn wettelijke vertegenwoordiger, of bij gebreke hiervan;

• ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad;

• als toestemming nodig van minderjarige: wettelijk vertegenwoordiger.

Als aanvrager de contactgegevens van de persoon die moet toestemmen niet kent:

ABS stuurt communicatie van de aanvrager aan de persoon die moet toestemmen (indien gekend adres in België). Bestemmeling kiest zelf of hij hierop ingaat.

Procedure

Om de oude boeken te raadplegen kan u telefonisch (03 887 71 06) of per e-mail (rene.beyst@scarlet.be) contact opnemen met de voorzitter van de Heemkundige Kring.

Voor de aflevering van afschriften en uittreksels van akten kan u contact opnemen met de dienst burgerzaken (burgerzaken@aartselaar.be).

Contactinformatie