Stamboomonderzoek

Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van uw familie, zijn er tal van documenten en bronnen die u helpen om uw U wenst een eigen stamboom te maken en dus aan genealogie te doen.
De meest geraadpleegde bronnen voor het genealogisch onderzoek zijn:

  • de akten van de burgerlijke stand: dit zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden, opgemaakt door een ambtenaar van de gemeente, vanaf 1796;
  • doop-, trouw- en begraafregisters: dit zijn doop-, trouw en begraafboeken, bijgehouden door de kerk.

Om ons archief te vrijwaren mag u zelf niets opzoeken in de akten van de burgerlijke stand. U kan wel een afspraak maken met de voorzitter van de Heemkundige Kring te Aartselaar. Hij zal u begeleiden. Op deze manier beschermen we de originele registers tegen eventuele schade door veelvuldig gebruik.

 

Voorwaarden

  • Akten, ouder dan 100 jaar, kunnen door iedereen worden opgevraagd.
  • Akten, niet ouder dan 100 jaar, kunnen enkel door de betrokkene zelf, zijn bloedverwanten in rechte lijn, of zijn echtgenote worden opgevraagd. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan u evenwel toelating verlenen om in de akten van de burgerlijke stand opzoekingen te verrichten als u familiale, wetenschappelijke of wettige belangen kunt aantonen.

Procedure

Neem telefonisch (03 887 71 06) of schriftelijk (rene.beyst@scarlet.be) contact op met de voorzitter van de Heemkundige Kring.

Bedrag

10 euro per afgeleverde akte.

Contactinformatie