Standplaats op de kermis aanvragen

De gemeente organiseert jaarlijks de Kleine kermis, de Grote kermis en de carnavalkermis.
De Heiken kermis wordt georganiseerd door het Heikens kermis comité.

De carnavalkermis vindt plaats op het Laar tijdens het weekend van de carnavalstoet. Dit is meestal het laatste weekend van februari, tenzij dit samenvalt met het carnavalweekend in Aalst. Dan is het een week vroeger.

De Kleine Kermis valt samen met de braderij van winkeliersvereniging ATA. 
(in reglement: op de zondag na de voorlaatste vrijdag in juni.)

De Grote Kermis vindt plaats aan het Laar en in de Baron van Ertbornstraat vanaf het weekend voor de jaarmarkt tot het weekend erna.
(in reglement: op de 4e zondag van augustus)

De Heikens Kermis vindt plaats aan Oever op de laatste zondag van oktober, net voor Heikens jaarmarkt.

 

Voorwaarden

Foorreizigers met een geldige machtiging kunnen een plaats op de kermis krijgen.
Toewijzing van een standplaats per abonnement is de regel.

 

Procedure

Vraag een standplaats aan voor de Kleine, de Grote of Carnaval kermis bij het college van burgemeester en schepenen via het formulier Kandidatuur vacante standplaats op de openbare kermis.

Voeg ook volgende documenten bij de aanvraag;

  • Geldige machtiging als werkgever of geldige leurkaart
  • Geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brand
  • Geldige elektriciteitskeuring
  • Kopie paspoort
  • Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • Verklaring van het Sociaal Verzekeringsfonds

Voor een standplaats op de Heikens kermis neemt u contact op met voorzitter Kris Wils.
Tel. 0479 99 22 63

Andere standhouders of marktkramen worden niet voorzien omwille van het plaatsgebrek.

 

Bedrag

Per kermis wordt een ander tarief gehanteerd. Die staan vermeld in het retributiereglement op de ingebruikname van het openbaar domein met kermisattracties tijdens kermissen.

Een stand op de Heikens kermis is gratis.

Regelgeving

Contactinformatie

mensen wandelen over de kermis

kermisattractie eendjes vissen

mensen wandelen over de kermis

kinderen rijden in botsauto's