Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

  • De notaris vraagt hiervoor stedenbouwkundige inlichtingen op bij de dienst ruimtelijke ordening voor de ondertekening van de akte.
  • De dienst ruimtelijke ordening kan u telefonisch bereiken. Wie graag langskomt op het gemeentehuis voor meer info, maakt eerst een afspraak aan het onthaal via 03 870 16 11.
  • De notaris betaalt vooraf aan de gemeente door overschrijving of door het storten van een provisie op het rekeningnummer 091-0000645-92.
  • De gemeente bezorgt de gevraagde gegevens binnen de dertig dagen na betaling aan de notaris.

 

Meebrengen

Bedrag

  • Een uittreksel uit het plannenregister: 20 euro
  • Een uittreksel uit het vergunningenregister: 20 euro
  • Het afleveren van het modelformulier vastgoedinformatie: 65 euro

Klik hier voor het belastingsreglement op het afleveren van administratieve stukken.

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie