Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent: 

 • Notaris:
  u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
 • Vastgoedmakelaar:
  u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
 • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie:
  via mail naar vastgoedinformatie@aartselaar.be met vermelding van een geldige capakey en adres.

Meebrengen

Bedrag

 • Een uittreksel uit het plannenregister: 20 euro
 • Een uittreksel uit het vergunningenregister: 20 euro
 • Het afleveren van het modelformulier vastgoedinformatie: 65 euro
 • Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 105 euro per kadastraal perceel. 

Klik hier voor het belastingsreglement op het afleveren van administratieve stukken.

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie