Melden van stedenbouwkundige handeling en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten of vrijstelling

Voor sommige kleine werken aan of rond uw woning heeft u geen omgevingsvergunning nodig maar volstaat het om de werken bij de gemeente aan te geven met een meldingsdossier. Contacteer eerst de dienst omgeving om na te gaan of u op afspraak moet langskomen. Soms kunnen we u telefonisch verder helpen.

Voor welke werken?

Voor stedenbouwkundige handelingen: Klik hier voor een Lijst van werken waarvoor een vrijstelling of meldingsplicht geldt

Voorbeelden exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten of vrijstelling:

 • warmtepomp of airco (meer dan 5 kW)
 • propaantank
 • stookolietank (meer dan 5000 kg)

Wanneer is een melding niet mogelijk?

 • voor werken die in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van
  • een stedenbouwkundige verordening
  • een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • een bijzonder plan van aanleg (BPA)
  • een verkaveling
 • voor werken die in strijd zijn met de voorwaarden van een omgevingsvergunning

 • voor werken die plaatsvinden op een perceel met een beschermd monument
  • in een beschermd cultuurhistorisch landschap
  • in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • in een beschermde archeologische site

 • voor werken die plaatsvinden in de oeverzone van officiële waterlopen

 • voor werken die uitgevoerd worden vóór de voorgevel (niet voor alle werken, bv. brievenbus, regenwaterafvoer, dakgoot ... zijn vrijgesteld)

 

 

Procedure

1. Vragen over stedenbouwkundige handelingen of over de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

bel of maak een afspraak met de dienst omgeving
Een afspraak duurt ongeveer 30 minuten. We gaan na of u aan de voorwaarden voldoet.

2. Samenstelling dossier


Online (verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een architect nodig is)

 • surf naar www.omgevingsloket.be, het online platform van de Vlaamse overheid.
 • Het normenboek legt vast welke documenten u nodig hebt voor een meldingsdossier.
 • Voor een stedenbouwkundige melding zonder architect kan uw aanvraag nog sneller met de snelinvoer.
  Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet verandert. In tegenstelling tot de gewone omgevingsaanvraag moet u via de snelinvoer uw dossier in één keer afwerken (u kan de gegevens niet bewaren). 

Op papier (niet voor dossiers waarbij de medewerking van een architect verplicht is)

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Het normenboek legt vast welke documenten u nodig heeft voor een meldingsdossier.
 • Geef het af aan het onthaal in het gemeentehuis en vraag een ontvangstbewijs. Daarvoor heeft u geen afspraak nodig.
  of stuur het dossier aangetekend op naar:
  Gemeentebestuur Aartselaar
  t.a.v. Dienst Omgeving
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar

3. De beslissing

Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de 30 dagen een beslissing.
U ontvangt de beslissing per brief of via een mail van het omgevingsloket:

 

Wanneer mag u starten met de werken of activiteiten?

 • Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dit ten laatste 10 dagen na ontvangst en laat het minstens 30 dagen hangen.
 • U mag beginnen 36 dagen nadat u de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat u de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

 

Hoelang blijft melding geldig?

U moet de werken binnen de 2 jaar uitvoeren.
Mogelijk past het kadaster uw kadastraal inkomen aan na deze stedenbouwkundige melding. 
Voor meer info kan u terecht bij het kadaster.

Bedrag

 • U dient uw dossier in.
 • U krijgt een betalingsopdracht. (Zie tarieven)
 • U stuurt het betalingsbewijs op naar de dienst omgeving.
 • Uw dossier wordt volledig en ontvankelijk verklaard na het ontvangt van het betalingsbewijs.