Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Let wel, de medewerking van een architect is verplicht voor werken waarbij de stabiliteit van het gebouw betrokken is of een constructieprobleem wordt opgelost.

Voorwaarden

Of voor uw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning vraagt u aan

 • via de formulieren die u vindt op https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Formulieren.

 • digitaal via het omgevingsloket: De DBA komt via het Omgevingsloket toe op het gemeentehuis. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg. Een bijkomend voordeel is dat u 24 uur per dag de status van het dossier kan opvolgen. Belangrijk is wel dat de DBA ingediend wordt zoals vastgelegd in het normenboek. Alle informatie over de DBA is te vinden op www.omgevingsloket.be.

Zowel de aanvrager als derden kunnen een beroep instellen tegen een afgeleverde vergunning.

 

Meebrengen

Bedrag

Voor aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en / of wijzigingen:

 • Met een eenvoudige dossiersamenstelling: 50 euro
 • Met uitgebreide dossiersamenstelling: 100 euro (bestemd voor een ééngezinswoning)
 • Met uitgebreide dossiersamenstelling: 250 euro (bestemd voor andere doeleinden)
 • Voor terreinaanlegwerken: 50 euro
 • Voor technische werken: 250 euro
 • Voor meldingsplichtige werken: 20 euro

Klik hier om het belastingsreglement te downloaden.

Vanaf 1.1.2018 gelden de tarieven verbonden aan het omgevingsvergunning.

Uitzonderingen

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

De gemeenteraad heeft op 23.3.2015 het waarborgreglement ter voorkoming van schade aan het openbaar domein in het kader van bouwwerken goedgekeurd.
U kan dit waarborgreglement hier downloaden.

 

Contactinformatie

Foto: bouwplan

Foto: zonnepanelen