Stemmen met een volmacht (verkiezingen juni)

Op 9 juni is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen. 

Kan je niet stemmen en wil je jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven, dan moet je het juiste volmachtformulier invullen. Op dit formulier moet er een bevestiging ingevuld worden door een arts, werkgever, instelling, instituut of de gemeente. In de onderstaande tabel kan je hier meer info over teruglezen en op https://verkiezingen.fgov.be/

Als je niet gaat stemmen en geen volmacht geeft, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd.  

Let op! Bij de verkiezingen in oktober gelden er andere regels/formulieren. Op https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest  kan je hier al meer informatie over terugvinden.  

 

Reden van volmacht 

Verkiezingsdag 9 juni reden 

Bevestiging nodig van 

Ziekte of handicap 

Arts 

Om beroepsredenen in het buitenland + gezinsleden  

Werkgever 

Om beroepsredenen in België  

Werkgever 

Activiteit als zelfstandige  

Gemeente + verklaring op eer  

Verblijf in een strafinrichting 

Directie van de penitentiaire instelling 

Activiteit omwille van godsdienst of overtuiging 

Organisator van religieuze activiteit  

Studieredenen 

Directie van de onderwijsinstelling  

Tijdelijk verblijf in het buitenland: met of zonder 

bewijsstukken 

Gemeente + indien geen bewijsstuk verklaring op eer 

 

Het volmachtformulier en de verklaring op eer zijn te verkrijgen op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis of je kan het downloaden via https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht. Minderjarigen en Europese kiezers hebben aparte formulieren. 

 

Aan wie kan je volmacht geven? 

  • Een andere kiezer uit eenzelfde kieskring.  
  • Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen. 

 

Wat moet je doen als volmachtkrijger? 

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens breng je de stem uit in het stembureau van de volmachtgever. Wat neem je mee? Beide oproepingsbrieven, eigen identiteitskaart en het volmachtformulier met de drie handtekeningen op. Belangrijk! Volmachtkrijgers kunnen geen volmacht uitoefenen als ze enkel een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone tonen aan het stembureau. 

 

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie