Stemmen met een volmacht verkiezingen oktober

Op 13 oktober is er stemrecht, wat wil zeggen dat je als Belg niet verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen. 

Kan je niet stemmen en wil je jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven, dan heb je het volmachtformulier A95 en een attest nodig. Zie onderstaande tabel hoe je dit moet aantonen.

Kiezers zijn niet verplicht om een volmacht te geven als ze, om eender welke reden, niet naar het stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Kiezers zijn ook niet verplicht om attesten of bewijsstukken in te dienen als ze niet gaan stemmen en ook geen volmacht geven.

Voor meer informatie kan je terecht op https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/naar-de-stembus/volmacht. De volmachtformulieren zullen na 10 juni 2024 op deze site verschijnen.  

Reden van volmacht 

Verkiezingsdag 13 oktober reden 

Attest nodig van 

Medische redenen

Arts 

Om beroepsredenen in het buitenland + gezinsleden  

Werkgever 

Om beroepsredenen in België  

Werkgever 

Beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger + gezinsleden

Gemeente (attest A96b: ingevuld en ondertekend door de burgemeester)

Verblijf in een strafinrichting 

Penitentiaire instelling 

Reden i.v.m. geloofsovertuiging 

Religieuze overheid

Studieredenen 

Onderwijsinstelling  

Tijdelijk verblijf in het buitenland: met bewijsstukken 

Gemeente vult attest A96a in

 

Wat moet je dan meenemen op de verkiezingsdag?

Oproepingsbrief + volmachtformulier A95 + bewijsstuk (kan ook attest A96a of A96b zijn). Volmachtkrijgers kunnen geen volmacht uitoefenen als ze enkel een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone tonen aan het stembureau.