Subsidie voor een bijzondere verjaardag

Een erkende vereniging die 25 jaar bestaat, of een veelvoud hiervan, kan een bijzondere subsidie krijgen.

  • Bezorg de aanvraag voor de toelage aan het gemeentebestuur Aartselaar (Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar) samen met een document dat de datum van oprichting aantoont. U kan er ook voor kiezen om uw aanvraag rechtstreeks via een webformulier in te vullen. (Let op, u dient dan de bijlagen digitaal aan de webformulier toe te voegen.)
  • De aanvraag moet uiterlijk 30 juni van het jaar voorafgaand aan de verjaardag ingediend zijn.
De subsidie bedraagt 25 euro per bestaand jaar met een maximum van € 1.875,00.
Reglement > In dit document over bijzondere ondersteuning voor verenigingen vind je bij Artikel 19 (laatste pagina) de regelgeving rond bijzondere verjaardagen terug.