Subsidie voor een startende jeugdvereniging

Een vereniging die een permanente jeugdwerking met een nieuw aanbod in de buurt wil uitbouwen, kan een subsidie voor een startende jeugdvereniging ontvangen.

Voorwaarden

Het moet gaan om een zelfstandig jeugdwerkinitiatief.

 

Procedure

Dien een aanvraag in op de gemeentelijke jeugddienst.
Voeg bij uw aanvraag volgende documenten:

  • samenstelling van het bestuur
  • een nominatieve ledenlijst
  • statuten of doelstellingen van de vereniging
  • polis en betaalbewijs van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, waarbij ook de leden als derden worden beschouwd
  • betaalbewijs brandverzekering als de vereniging over eigen lokalen beschikt of deze huurt
  • geplande activiteiten voor het komende jaar

Meebrengen

Bedrag

De subsidie bedraagt maximum 500 euro.
Als de aanvraag weerhouden wordt, krijgt de vereniging 250 euro.
Als er voor 1 november en tweede vereniging aanspraak maakt op deze subsidie, krijgt die de resterende 250 euro.
Als dit niet het geval is, krijgt de eerste aanvrager 250 euro extra.

Uitzonderingen

Regelgeving

Reglement bijzondere ondersteuning voor het jeugdwerk 2014-2019 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2014)

Contactinformatie