Subsidie voor energiebesparende maatregelen

De gemeente moedigt rationeel energiegebruik (REG) aan door een subsidie aan te bieden voor energiebesparende maatregelen. Op die manier wil de gemeente helpen de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Voor de premies van 2020 gaat het om volgende maatregelen in bestaande woningen of appartementen:

  • het vervangen van beglazing 
  • het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie.

 

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de REG-premies vindt u in het subsidiereglement.

 

Procedure

De aanvraag voor de gemeentelijke REG-premie gebeurt op hetzelfde moment als de aanvraag voor de REG-premie bij Fluvius (www.fluvius.be). U hoeft dus maar één aanvraag in te dienen voor beide premies, nl. bij Fluvius (meer informatie vindt u in het gemeentelijk subsidiereglement).

Nog vragen? De dienst ruimtelijke ordening kan u telefonisch bereiken.
Wie graag langskomt op het gemeentehuis voor meer info, maakt eerst een afspraak aan het onthaal via 03 870 16 11.

Aan het onthaal kan u ook de papieren aanvraagformulieren verkrijgen, maar de voorkeur van Fluvius gaat uit naar een online aanvraag.
U wordt dan ook sneller uitbetaald.

Bedrag

  • De premie voor hoogrendementsbeglazing bedraagt maximaal 75 euro per wooneenheid, ongeacht het aantal aanvragen per wooneenheid.
  • De premie voor dakisolatie bedraagt maximaal 125 euro per gebouw, ongeacht het aantal aanvragen per gebouw.

Regelgeving

Contactinformatie