Subsidie voor het saneren van een woning

De gemeente verleent een premie aan personen die hun ongezonde woning willen saneren.

Volgende saneringswerken komen in aanmerking voor de premie:

 • het uitbreiden van de woonruimte, zowel dag- als nachtvertrekken, zowel door bijbouwen van nieuwe vertrekken als door vergroten van oude vertrekken;
 • de verbetering van de indeling van de woonruimten;
 • het droogmaken ingevolgde vochtigheid;
 • de installatie van de verluchting;
 • de installatie van de hydrofoorgroep;
 • de installatie van een moderne sanitaire uitrusting;
 • enkel een herstelling, een onderhoud of een verfraaiing van uw woning komen niet in aanmerking.

 

Voorwaarden

 • minimale kostprijs van de werken: 1.490 euro;
 • maximaal netto belastbaar inkomen: 23.030 euro + 5 % per kind ter laste;
 • de eerste ingebruikname van uw woning dateert van voor 1972;
 • u bezit geen andere woning in eigendom of vruchtgebruik;
 • u mag pas starten met de saneringswerken na controle van de technische dienst.

 

Procedure

De gemeentelijke saneringspremie wordt slechts eenmaal verleend.
Download hier het aanvraagformulier.
De dienst ruimtelijke ordening kan u steeds telefonisch bereiken. Wie graag langskomt op het gemeentehuis voor meer info, maakt eerst een afspraak aan het onthaal via 03 870 16 11. Aan het onthaal kan u ook de aanvraagformulieren verkrijgen.

 

Meebrengen

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • Attest registratie
 • Een kopie van je inkomsten van 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • Een kopie van het bestek of de facturen.

Bezorg ze aan de dienst ruimtelijke ordening.

 

Bedrag

Het basisbedrag bedraagt 200 euro.
De familiale toeslag bedraagt 50 euro per ongehuwd kind of per gehandicapte persoon ten laste.

 

Regelgeving

Gemeentelijk reglement op het verlenen van premies voor woonsanering, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2001.

Contactinformatie