Subsidie voor jongeren voor het volgen van kadervorming

Jongeren kunnen een subsidie krijgen als ze een cursus volgen voor begeleiders van kinderen en jongeren in een jeugdbeweging.

 • De cursus moet ingericht worden door een erkende nationale, provinciale of regionale organisatie.
 • Bij aanvang van de cursus ben je jonger dan 30 jaar
 • De cursus omvat een programma dat ten minste twee van de volgende elementen bevat:
  • pedagogische vorming, praktische psychologie en opvoedkunde en methodiek
  • algemene sociale vorming
  • culturele vorming
  • creatieve technieken
  • spel-, sport- en openluchtactiviteiten
 • De cursus levert een hoger attest dan wat al behaald werd of houdt bijkomende vorming in.
 • Bezorg het originele deelnameattest aan de jeugddienst.
  • Het attest moet ondertekend zijn en vermeldt de datum van de cursus, de aard van de cursus en het betaalde bedrag.
  • Er moet vermeld worden op welk rekeningnummer de subsidie moet uitbetaald worden en wie de houder van de rekening is.
 • Cursussen gevolgd in de maanden november en december worden het volgende jaar gesubsidieerd.
  Lid van een Aartselaarse jeugdvereniging Geen lid van een Aartselaarse jeugdvereniging
Inwoner van Aartselaar Volledig bedrag, max. 200 euro De helft van het bedrag, max. 100 euro
Geen inwoner van Aartselaar De helft van het bedrag, max. 100 euro Geen subsidie mogelijk
Reglement bijzondere ondersteuning voor kadervorming (goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2020)