Tentoonstellen in de bib

De bibliotheek stelt haar polyvalente ruimte ter beschikking van personen of groepen die wensen een tentoonstelling in te richten. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Wij willen met deze tentoonstellingen actief cultuur uitdragen.

Voorwaarden

 • De bibliotheek behoudt het recht om foto's te maken van de tentoonstelling en deze later te publiceren in gemeentelijk drukwerk.
 • De bibliotheek heeft te allen tijde het recht bepaalde werken of tentoonstellingen te weigeren. Betwistingen worden door de raad van beheer beslecht.
 • U mag de bibliotheek niet gebruiken als verkooppunt van uw werken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan eigen materiaal en kunst en stelt uw kunstwerken tentoon op eigen risico. De bibliotheek stelt de aanwezige technieken (ophangsysteem, verlichting) ter beschikking, maar u bent zelf echter wel verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan de infrastructuur van de bibliotheek.
 • De bibliotheek beperkt zich niet alleen tot het tentoonstellen van werk van Aartselaarse kunstenaars, maar geeft wel voorrang aan inwoners bij tijdige aanvraag.

Procedure

 • De periode van de tentoonstelling wordt in overleg met de bibliotheek vastgelegd, voor een maximumduur van 4 weken.
 • Er wordt bij het vastleggen van de tentoonstelling een datum afgesproken wanneer de tentoonstelling wordt opgebouwd en afgebroken. Dit gebeurt tijdens kantooruren, maar buiten openingsuren.
 • Vervoer, montage en demontage ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de inrichter, maar dient in samenspraak met het bibliotheekpersoneel te gebeuren.
 • De bibliotheek beschikt over 3 glazen tentoonstellingskasten en kan ook beschikken over extra tentoonstellingspanelen. Geef minimum 1 maand op voorhand door welke materialen (kasten of panelen) je nodig hebt.
 • Randactiviteiten (demonstratie, vernissage, begeleiding) vinden uitsluitend plaats tijdens de openingsuren.
 • De bibliotheek zorgt voor affiches in haar gebouw, alle andere gemeentelijke diensten en de publiciteitskasten van de gemeente. Enkele weken van tevoren wordt aan de plaatselijke pers en ATV de komende tentoonstellingen doorgegeven.
 • Annulering dient minimum 2 weken voor de vastgelegde startdatum doorgegeven te worden. U kan geen nieuwe aanvraag indienen binnen het eerstvolgende jaar.
 • Om de zaal te reserveren voor uw tentoonstelling neemt u contact met mevrouw Leen De Launoit, Leen.delaunoit@aartselaar.be of 03 870 80 30.

Meebrengen

De bibliotheek publiceert een tekstje over de tentoonstelling in het informatieblad van de gemeente en op deze website. Breng hiervoor 2 maanden op voorhand een tekstje over jouw werk of de idee achter de tentoonstelling binnen en een (digitale) foto van een of twee van uw werken.

Bedrag

Gratis.

Contactinformatie