Tieneractiviteiten Zomervakantie

Jongeren kunnen tijdens schoolvakanties genieten van het gevarieerde aanbod van activiteiten georganiseerd door de tienerwerking ‘4TEENS’.

Om deel te nemen aan de activiteiten heeft de jongere een tienerpas nodig. Deze is te koop bij de jeugddienst en online via de webshop.  Met de tienerpas kan de jongere deelnemen aan activiteiten in de eigen gemeente en aan grabbelpasactiviteiten georganiseerd in andere deelnemende gemeenten. Daarnaast geeft de Grabbelpas ook korting of voordelen bij uitstappen met het gezin of met een aantal vrienden. 

In Aartselaar zijn er tieneractiviteiten in de krokus-, zomer- en herfstvakantie.

Zomervakantie 2019

Klik hier voor de Tieneractiviteiten tijdens de zomervakantie

 • Maandag 1 juli tot en met vrijdag 23 augustus 2019
 • Geen tienerwerking op 11/7 en 15/8
 • Brochure: hier te downloaden vanaf april
 • Alle activiteiten starten en eindigen op het sportcentrum, Kleistraat 204
 • om deel te nemen aan de activiteiten van de 4TEENS moet:
  • de jongere in bezit zijn van een Grabbelpas/Tienerpas
  • online ingeschreven zijn

Dagindeling:

 • Vanaf 7.30 uur: voorbewaking
 • Van 10 tot 12.30 uur: activiteiten (zie folder)
 • Van 12.30 tot 13.30 uur: middageten voor wie een hele dag blijft
 • Van 13.30 tot 16 uur: activiteiten
 • Tot 18.00 uur: nabewaking 

Klik hier voor de zomerbrochure 

Voorwaarden

Om deel te nemen aan de activiteiten van de tienerwerking moet:

 • De jongere in bezit zijn van een tienerpas.
 • De jongere ingeschreven zijn voor de tieneractiviteiten.

Procedure

 • Online inschrijven is noodzakelijk: dit kan vanaf 26 maart 2019
 • Heb je nog geen account, schrijf je in via www.i-school.be/aartselaar/registreren
 • Heb je wel al een account voor IBO Robbedoes/Kwabbernoot: log in via https://www.i-school.be/login 
 • Een tienerpas koop je 1 keer per jaar. Hij is geldig van 1/1/2019-31/12-2019. Je koopt deze automatisch aan bij een eerste reservatie voor activiteiten. De tienerpas wordt opgestuurd per post.
  Heb je al een grabbelpas/tienerpas (van een andere gemeente), meld dit dan via een mailtje naar jeugd@aartselaar.be
 • Meld je bij aankomst aan de inschrijvingstafel van het speelplein. Wie ’s morgens en ’s namiddags deelneemt aan activiteiten, kan blijven eten. Vergeet je boterhammen en drinken niet!
 • Bij slecht weer kan het programma aangepast worden
 • Mag jouw zoon/dochter zelfstandig naar huis? Duid dit aan in i-school of laat ons dit schriftelijk weten

Meebrengen

 • Fiets
 • Lunchpakket en drinken voor wie een hele dag komt
 • Tussendoortjes + drinken
 • Kijk goed in de brochure: soms moet je iets extra meebrengen (bv zwemgerief)
 • Kijk ook goed naar de uren: soms beginnen we wat vroeger of zijn we wat later terug !

Bedrag

 • Eenmalige aankoop grabbelpas/tienerpas € 5
 • In de brochure staat bij elke activiteit vermeld hoeveel het kost om deel te nemen voor inwoners en voor niet inwoners. (Inwoners: inwoners van Aartselaar en kinderen waarbij 1 van de ouders in Aartselaar woont.)
 • Vooropvang per begonnen uur: € 1 voor inwoners, € 2 voor niet-inwoners  
 • Naopvang per begonnen uur: € 1 voor inwoners, € 2 voor niet-inwoners
 • Annuleren:
  • bij een geldige reden (ziekte, ongeval, …) kan u de inschrijving annuleren en wordt de aanwezigheid niet gefactureerd op voorwaarde dat u een doktersbriefje aan de jeugddienst bezorgt (via jeugd@aartselaar.be)
  • Kosteloos annuleren zónder geldige reden kan tot 14 dagen vóór de activiteit.
  • Annuleert u niet of te laat? U betaalt voor de activiteit waarvoor u inschreef.
 • jongeren die zich vergeten af te melden bij het verlaten van de 4TEENS betalen sowieso tot 18u00.
 • jongeren die na 18u worden opgehaald betalen € 5 per kwartier extra
 • De factuur krijgt u na de vakantie

Contactinformatie