Tijdelijke werflichtenregeling aan kruispunten A12/Boomsesteenweg vanaf Ma 19/8

Opgemaakt op 13/08/2019

Vanaf maandag 19 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe, tijdelijke lichtenregeling in op enkele kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar. Deze zogenaamde ‘werflichtenregeling’ is een eerste maatregel om de doorstroming ter hoogte van de kruispunten te verbeteren tijdens de werken van Aquafin. In het najaar plant AWV ook bijkomende opstelstroken aan te leggen op de kruispunten om de filedruk te verminderen.

Tijdelijk aangepaste lichtenregeling op 4 kruispunten

Vanaf maandag 19 augustus zal een nieuwe, tijdelijke, lichtenregeling voorzien worden op drie kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177). Het gaat om de kruispunten met Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat en Helststraat/Guido Gezellestraat. Op het kruispunt van de Cleydaellaan/Kontichsesteenweg gebeurt de aanpassing van de lichten op 31 augustus omdat Aquafin momenteel nog werkt op dit kruispunt. Op het kruispunt met de Atomiumlaan en de Terbekehofdreef wordt de aangepaste regeling niet ingevoerd omdat hier reeds een tijdelijke lichtenregeling in werking is naar aanleiding van de heraanleg van de Terbekehofdreef.

De aangepaste lichtenregeling wordt ingesteld om de hinder tijdens de werken van Aquafin te milderen.

Tegelijk groen voor zijstraten

In de tijdelijke regeling zullen de tegenoverliggende zijstraten opnieuw tegelijk groen krijgen. Op die manier krijgt het verkeer in de zijstraten terug langer groen en moet het minder lang wachten om groen te krijgen. Het nadeel is dat afslaand verkeer elkaar kruist en dat automobilisten op het kruispunt goed zullen moeten opletten voor tegenliggers en overstekende fietsers en voetgangers.

Om weggebruikers te waarschuwen zullen er borden voorzien worden aan de verkeerslichten die hen wijzen op de gewijzigde situatie. Ter hoogte van de fiets- en voetgangersoversteken worden ook waarschuwingslichten geplaatst voor automobilisten.

Lokale hinder tijdens aanpassing lichten

Tijdens de ingebruikname van de tijdelijke lichtenregelingen wordt per kruispunt de middenberm van de A12 even dichtgezet. De werken starten na de ochtendspits en zullen per kruispunt ongeveer een uur duren.

  • Vanuit de zijstraten is er dan geen kruisend verkeer mogelijk en moet het verkeer verplicht rechtsaf draaien.
  • Fietsers en voetgangers kunnen de A12 ook niet oversteken en moeten via een naburig kruispunt de A12/N177 kruisen.
  • Rechtdoorgaand verkeer op de A12 en de Boomsesteenweg blijft steeds mogelijk.

Extra opstelstroken op komst

Naast de aanpassing van de lichtenregeling werkt AWV volop aan de voorbereiding van het aanleggen van een bijkomende opstelstrook aan ieder kruispunt. Op die manier kan er meer verkeer het kruispunt passeren en wordt er gezorgd voor een structurele verlichting van de filedruk. Het doel is om deze ingreep dit najaar uit te voeren.

Ook de studie voor het plaatsen van fietsbruggen en de ondertunneling van de kruispunten loopt verder.

Meer info

www.wegenenverkeer.be/aartselaar.