Toelating activiteit ambulante handel

Wie een activiteit van ambulante handel wil uitvoeren (op privé- of openbaar domein) in Aartselaar, heeft een toelating nodig van de burgemeester.

Procedure

Vul het aanmeldingsformulier in op www.aartselaar.be/evenementenloket.
Kies hiervoor bij type voor 'Andere'
Voeg volgende informatie toe als bijlagen bij de aanvraag

  • kopie van de machtiging van ambulante activiteiten
  • plaats van de tijdelijke activiteit aan de hand van een plannetje en/of foto van de locatie
  • ondernemingsnummer

De gemeente zorgt ervoor dat het formulier terecht komt bij de adviserende diensten (politie, openbare werken, dienst ruimtelijke ordening en het Vlaams gewest als de standplaats gelegen is aan een gewestweg).
Na advies van de diensten wordt de aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Na advies van het college verleent de burgemeester u de toelating / weigering in de vorm van een burgemeesterbesluit.

 

 

Bedrag

Als u de activiteit uitoefent op openbaar domein, betaalt u een retributie aan de gemeente.

Regelgeving

Als u de activiteit uitoefent op openbaar domein, dan is het retributiereglement ambulante handel van toepassing

Contactinformatie