Uittreksel uit het bevolkingsregister

Het 'uittreksel uit het bevolkingsregister' is een bewijs dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Aartselaar.

 

Voorwaarden

Een uittreksel uit het bevolkingsregister kan opgevraagd worden voor iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Aartselaar.
De aanvraag kan gebeuren:

  • door uzelf
  • door een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
  • door een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager (en zijn of haar eigen identiteitskaart)

 

 

Procedure

  • persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken
  • via het digitaal loket

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn/haar identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Contactinformatie