Vegen voor een propere gemeente

Opgemaakt op 03/03/2023
Foto: straatvegen

In maart start de technische dienst opnieuw met het vegen van de straten. Om de impact op het verkeer en de verkeerscirculatie tot een minimum te beperken, verdeelde de technische dienst de Aartselaarse straten in zones. Elke zone komt tussen maart en oktober 4 keer aan bod.

Wanneer de zone met jouw straat aan de beurt is, plaatst de technische dienst zoneborden om het parkeerverbod aan te geven. Op dat bord staan de data en uren waartussen geveegd wordt. Het bord verschijnt minstens 48 uur op voorhand zodat je voldoende tijd krijgt om je wagen buiten de zone te plaatsen. Wanneer de zone volledig geveegd is, haalt de technische dienst de borden terug weg, en kan er opnieuw geparkeerd worden.

Nieuw tegenover vorig jaar is dat de zones verkleind zijn. Zo kan je makkelijker je auto buiten de te vegen zone parkeren, zonder dat dit ver van je woning is.

OPGELET: het gaat hier om zoneborden. Deze duiden het begin en einde van een zone aan, en staan dus niet aan het begin en einde van iedere straat! Wij verwachten van jou dat je je auto daadwerkelijk buiten de aangeduide zone plaatst op de gemelde data. Daarnaast vraagt onze technische dienst uitdrukkelijk de wagen pas terug in de zone te plaatsen als onze technische dienst de zoneborden heeft weggehaald. Wie zijn wagen niet verplaatst heeft en de veegtoer zo bemoeilijkt, riskeert een GAS-boete.

Je vindt alle data en indeling van de zones op kaart steeds terug op www.aartselaar.be/veegplan.