Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor 5 jaar geldig.

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Voorwaarden

Een taxidienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het een vergunning kan verkrijgen:

 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen
 • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt
 • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi
 • als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats
 • de klant bepaalt de bestemming.

Ook aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst
 • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar
 • per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen

De gemeenteraad stelt verder de toepasselijke tarieven vast.

Procedure

 • Vraag de vergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen door het formulier 'Aanvraagformulier vergunning taxidienst' aangetekend op te sturen.
  Voeg ook de gevraagde documenten toe.
 • De gewenste tarieven vult u in op het aanvraagformulier, rekening houdend met het maximum vastgesteld door de minister.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd en is geldig voor vijf jaar.
 • Bij stopzetting van het bedrijf levert u de eerstvolgende werkdag de vergunning, de herkenningstekens en de kaarten in bij de gemeente.

Meebrengen

Bedrag

Het bedrag van de belasting voor de afgeleverde vergunningen, bedraagt hoogstens 250 euro per jaar en per voertuig.
Wanneer de vergunning vermeldt dat de exploitant met het voertuig gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg, bedraagt de belasting hoogstens 450 euro per jaar en per voertuig.
De bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
(cfr. voor een verhuurvoertuig met bestuurder bedroeg deze belasting in 2011 voor 1 voertuig 308,17 euro)

Uitzonderingen

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)

Contactinformatie