Verkiezingspubliciteit

Gemeentelijke borden

De gemeenteraad besliste op 26/04/2021 om geen gemeentelijke aanplakborden meer te plaatsen.

Dit voorstel heeft enkel een rechtstreekse impact op de publieke aanplakborden die door de gemeentelijke technische dienst worden geplaatst. Dit voorstel heeft dus geen impact op raamaffiches, affiches in private voortuinen, verkiezingsfolders of andere campagnemiddelen. Het staat elke partij nog steeds vrij om dat naar eigen goeddunken in te zetten, conform de reglementering rond verkiezingen en verkiezingsuitgaven.

 

Verkiezingspubliciteit 

Op zondag 9 juni 2024 zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. De sperperiode voor verkiezingspubliciteit loopt van vrijdag 9 februari 2024 tot en met zondag 9 juni 2024. De gouverneur van de provincie Antwerpen maakte hiervoor op 5 februari 2024 een politiebesluit op.
Het besluit kan je integraal nalezen op de website van de gouverneur

Meer info over de regels van de verkiezingspubliciteit voor de lokale verkiezingen op 13 oktober 2024 vindt u hier https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/verkiezingscampagne/verkiezingspubliciteit.

 

Plaatsen van verkiezingspubliciteit langs gewestwegen

Vanaf 1 januari 2024 is de gewestelijke publiciteitsverordening van toepassing. Die bevat de nieuwe
regelgeving rond reclame en publiciteit langs de openbare weg. Ze heeft twee inhoudelijke
doelstellingen: het bevorderen van de goede ruimtelijke ordening en de verkeersveiligheid.

In het kader van de aankomende verkiezingen en de daarbij horende verkiezingspubliciteit, lichten
we graag een aantal voorschriften voor u uit.

 • De vrijstelling voor verkiezingspubliciteit geldt voor verkiezingen van
  het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie-, gemeente- of
  districtsraadsverkiezingen (als de voorwaarden van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
  van 8 juli 2011 vervuld zijn).
 • De verkiezingspubliciteit mag geen negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid en
  niet hinderlijk zijn.
 • Wie een constructie wil plaatsen voor verkiezingspubliciteit op het openbaar domein in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), heeft hiervoor een domeinvergunning nodig. AWV verleent enkel een domeinvergunning voor de dragers die de gemeente beschikbaar stelt.
 • Het Agentschap Wegen en Verkeer zal niet ageren tegen verkiezingspubliciteit die op privaat domein langs gewestwegen wordt aangebracht, tenzij de concrete situatie de verkeersveiligheid in het gedrang brengt

Met specifieke vragen rond verkiezingspubliciteit kan je terecht bij het wegendistrict: District Antwerpen, districtchefs Marc De Hoon-Jeroen De Proft-Wim Verheyen. Herbouvillekaai 11, 2020 Antwerpen, Districtnr. 121. De volledige gewestelijke publiciteitsverordening 2023 met de exacte regelgeving vind je op
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/de-gewestelijke-publiciteitsverordening-2023.

Contactinformatie