vormingsactiviteit: wintervogels langs de Zeeschelde op 15/12

Opgemaakt op 26/11/2019

Grenzeloze Schelde en Natuurpunt nodigen u uit op een interessante vormingsactiviteit over de wintervogels langs de Zeeschelde op zondagmorgen 15 december 2019, tijdens een boottocht vanuit Temse. 

Vogels zijn één van de grote rijkdommen in het Schelde-estuarium. Getijdenrivieren zijn van cruciale betekenis voor trekvogels, wintergasten en broedvogels. De doortrek- en winterperiode is het hoogseizoen voor watervogels: trekvogels komen van duizenden kilometers ver verpozing zoeken en eten langs de Schelde. Het gaat hier voornamelijk om steltlopers, eenden en ganzen. Andere soorten watervogels zoals duikers, futen en aalscholvers komen maar in kleine aantallen voor.

Het internationale en nationale belang van de Zeeschelde voor watervogels is een vaststaand feit. Watervogels kunnen gezien worden als barometers van een estuarien ecosysteem.

Tijdens een boottocht vanuit Temse ontdekt u onder deskundige begeleiding van vogelkenner Walter Roggeman van Grenzeloze Schelde en Natuurpunt de vogels die we in onze regio tijdens de wintermaanden op en langs het water kunnen ontmoeten. Na een korte inleiding van Gunther Van Ryckegem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek speurt u de waterkant af naar de gevleugelde wintergasten van de Zeeschelde. Elias Verbanck van Agentschap Natuur en Bos geeft onderweg toelichting over de natuurontwikkeling van de Sigmagebieden waar wij voorbijvaren. Op het einde van deze excursie weet u de vogels te herkennen en kan u meer vertellen over hun voorkomen, levenswijze en biotoopvoorkeur... Breng zeker uw verrekijker mee! 

Voor meer info
Sophie Vanderschueren
Grenzeloze Schelde vzw
T. 02 206 12 09 
grenzelozeschelde.org

Robin Verachtert
Natuurpunt vzw
T. 015 29 27 86
natuurpunt.be