Vraag je evenement tijdig aan

Opgemaakt op 12/01/2023
pexels-josh-sorenson-976866

Vanaf nu geldt: Niet tijdig aangevraagd = geen goedkeuring

Het Eaglebe-evenementenloket van Merkator, waarmee we ondertussen iets meer dan een jaar werken, biedt heel wat voordelen, zowel voor organisatoren (op basis van account, terugkerende evenementen kan je recycleren) als voor de gemeentediensten (automatische goedkeuringsflow, alle documentatie en communicatie op één plaats). Echter: deze voordelen werken slechts voor iedereen, als het loket correct gebruikt wordt. En dat wil zeggen dat o.a. de aanvraagtermijnen moeten gerespecteerd worden. Dat is belangrijk voor de verwerking aan onze kant, met het oog op een tijdige gunning aan de aanvrager.
Die termijnen zijn niet zomaar gekozen: voor een beslissing moeten dikwijls een aantal adviezen verzameld worden van politie, noodplanning, milieudienst, technische dienst, noodplanning …).
Maar ook collegebesluiten moeten ingepland worden op de agenda van het college van burgemeester en schepenen (bv. evenement op openbaar domein, afwijking van geluidsnormen, aanvullende verkeersreglementen, drankvergunningen…). Dit grondig aanpakken vraagt tijd. Daarom vragen we met aandrang deze termijnen te respecteren.
Opgelet: dit is uitgedrukt in werkdagen.

 Type evenement

 Minimum       aantal werkdagen op
 voorhand

  Buurtfeest / Straatfeest / Schoofeest / Eetfestijn

  30

  Kleine fuif / Bal / Concert / Muziekfestival
 (<800 deelnemers)

  30

  Zomerbar / Winterbar / café-avond

  30

  Fotoshoot of filmopname op openbaar domein

  30

  Sportevenement (uitz.wielerwedstrijd)

  30

  (Commerciële) promo of verkoop op de openbare weg

  30

  Lokaal of gebouw dat gebruikt wordt voor een ander
  doel dan waarvoor de vergunning verleend werd 

  30

  Grote fuif / Bal / Concert / Muziekfestival / Theater
  (>800 deelnemers)

  60

  Rommelmarkt / Garageverkoop / Beurs
 Occasionele markt / Braderij

  60

  Stoet / Optocht / doortocht op openbare weg
  (bv carnavalstoet)

  60

  Wielerwedstrijd

  70

 

Je vindt deze termijnen en alle info rond het aanvragen van evenementen steeds terug op deze webpagina.
Je vindt er een handleiding voor het gebruik van het loket, de link naar het loket en nog heel wat nuttige info.

Toch te laat om een uitzonderlijke reden? Mail naar evenementenloket@aartselaar.be.
De evenementencel weegt de reden van laattijdigheid af en beslist of de uitzondering wordt toegestaan.