Vragenlijst organisaties BOA

Identiteitsgegevens

Decreet BOA

In dit korte filmpje kan je meteen zien wat het decreet kan betekenen voor de 6 jarige Noah en zijn vrienden.

 

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten - afgekort 'BOA' - voor alle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

 

Wat verstaan wij onder buitenschoolse activiteiten?

  • Activiteiten voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar.
    • Startend op weekdagen tussen 15.30 uur en 18.30 uur.
    • Startend op woensdagen tussen 13.00 uur en 18.30 uur.

 

Heeft jouw organisatie al een buitenschools aanbod?

Organiseer je buitenschoolse activiteiten? *
Waarom niet? *
Hoe zouden we je kunnen motiveren om in de toekomst wel buitenschoolse activiteiten te organiseren? *
Organiseer je activiteiten voor kleuters (3-6 jaar)? *
Organiseer je activiteiten voor kinderen (6-9 jaar)? *
Organiseer je activiteiten voor tieners (10-12 jaar)? *
Heb je interesse om het aanbod aan buitenschoolse activiteiten verder uit te breiden? *
Waarom niet? *
Kunnen we je extra ondersteunen om het bestaand of toekomstig buitenschools aanbod verder uit te bouwen? *
Hoe kunnen we je ondersteunen? *
Heb je interesse om in het BOA-project in te stappen en te streven naar een aantrekkelijk buitenschools aanbod in Aartselaar? *
Wil je op de hoogte gehouden worden over het BOA-project? *

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn en geeft de uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan

Meer info over ons privacybeleid vindt u in onze privacyverklaring op www.aartselaar.be/privacy.

Opgelet: door op 'volgende' te klikken, krijgt u een overzichtspagina ter controle. Vervolgens dient u het formulier te 'verzenden'.