Wees alert voor asbest

Opgemaakt op 03/12/2018

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralen dat in de natuur voorkomt. Deze zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels die je niet met het blote oog kan waarnemen. Er zijn dan ook meer dan 3.500 verschillende toepassingen van asbest gekend. Voorbeelden zijn dakbedekking, oude rioolbuizen, grijze golfplaten, isolatiemateriaal, oude vloerbedekking.

Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico's met zich mee, zeker wanneer deze vezels vrijkomen en worden ingeademd. Symptomen zijn pas na 30 tot 40 jaar zichtbaar.

Het gevaar van asbest hangt af van de mate waarin de vezels gebonden zijn met andere materialen.
Daarom mag je asbesthoudend materiaal nooit breken of beschadigen.

Wees daarom steeds alert.

Fedris en Constructiv zetten samen de website www.weesalertvoorasbest.be op met tal van tips om asbest te herkennen en veilig te verwijderen.

Je kan ook het foldertje ophalen aan het onthaal in het gemeentehuis.

campagnebeeld Wees alert voor asbest met groene achtergrond en witte letters

 

 

Contactinformatie