Welke activiteiten mogen opnieuw plaatsvinden vanaf 1 juli?

Vanaf 1 juli kunnen álle socio-culturele disciplines hun activiteiten heropstarten.

Ook risicoactiviteiten zoals (koor)zang en luid roepen of spreken, het spelen van blaasinstrumenten en alle activiteiten met nauw fysiek contact zoals bij bepaalde vormen van theater en dans…  zijn vanaf 01 juli onder specifieke veiligheidsvoorwaarden opnieuw mogelijk. De tweede versie van het Basisprotocol Cultuur neemt deze maatregelen per discipline op.

Vanaf 1 juli zijn mogelijk:

 • ‘Bubbels’ mogen 15 personen tellen
 • Socio-culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een meerderjarige verantwoordelijke zijn beperkt tot 50 personen (iedereen incl., dus ook begeleiders, vrijwilligers e.a.), met inachtneming van de veiligheidsafstanden:
  • 1,5 m tussen elke bubbel
   • Zittend publiek: 1,5m wordt gemeten van hart-op-hart
   • Staande publiek: 1,5 tssn de bubbels
  • 4 m² per persoon (zittende activiteiten)
  • 10 m² per persoon (activiteiten met beweging)
   Vb. zomerkampen, culturele wandelingen, rondleidingen, repetities t.e.m. 50 personen, vergaderingen, cursussen, workshops,…
 • Alle activiteiten en voorstellingen met zittend publiek of staand (! enkel indien het publiek per ‘bubbel’ gegroepeerd is rond een statafel):
  • maximum 200 personen binnen
  • maximum 400 personen buiten met met respecteren van afstandsregels:
   • 1,5m tussen elke bubbel
    • Zittend publiek: 1,5m wordt gemeten van hart-op-hart
    • Staand publiek: 1,5 tussen de bubbels
   • 4 m² per persoon (zittende activiteit)
    Vb. toonmomenten, concerten, voorstellingen…
 • Opening feestzalen voor max. 50 personen

Vanaf 1 augustus uitbreiding tot:

 • Alle activiteiten en voorstellingen met zittend publiek of staand (! enkel indien het publiek per ‘bubbel’ gegroepeerd is rond een statafel):
  • maximum 400 personen binnen met in achtname van afstandsregels (cfr. 1 juli)
  • maximum 800 personen buiten met in achtname van afstandsregels. (cfr. 1 juli)
   Bijvoorbeeld toonmomenten, concerten, voorstellingen… 
 • De bevoegde gemeentelijke overheid kan de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan de vooropgestelde aantallen. Dit moet gebouw per gebouw bekeken worden door de (lokale) overheid na een concrete aanvraag van de eigenaar van het gebouw.

Vanaf 1 september zijn mogelijk:

 • Grote evenementen, zoals festivals, voorstellingen en concerten (ook binnen).

Voor alles blijft gelden: activiteiten mogen alleen als ze volgens de veiligheidsregel van de toepasselijke sectorgids(en) georganiseerd kunnen worden, social distancing blijft steeds gelden voor alle activiteiten in de vrije tijd.

Het mondmasker is verplicht...

 • voor alle bezoekers en werknemers van evenementen in binnenlocaties. Pas op: een tent wordt ook gezien als binnenlocatie, zelfs wanneer alle zijkanten open staan.
 • bij buitenlocaties in situaties waar de anderhalve meter niet aangehouden kan worden (smalle doorgangen, in- en uitgangen etc.).
 • Bij buiteneventementen waar luide versterkte muziek gespeeld wordt en de organisator van oordeel is dat dit het publiek aanzet tot meezingen en/of roepen.

Het is dus niet zo dat het mondmasker gebruikt kan worden als middel om voor lange tijd de afstand tussen mensen te verkleinen. Social distancing blijft regel nummer één.