Werken fietspad Cleydaellaan

Opgemaakt op 26/11/2018

Van maandag 3/12/2018 tot en met vrijdag 1/2/2019 voert Canalco NV werken uit in de Cleydaellaan.
De hinder beperkt zich tot het fietspad en een voorrangsregel aan het kruispunt met de Rozenlaan.
Tijdens de kerstvakantie wordt al alle signalisatie weggenomen en worden de sleuven dicht gelegd.
Gelieve er rekening mee te houden dat alle opgegeven data onder voorbehoud zijn van weers- en onvoorziene omstandigheden.