Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Voorwaarden

Procedure

 • Breng het dossier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van alle bijlagen tijdig binnen bij de sportdienst.
 • Voeg bij uw aanvraag volgende documenten:
  • bijlage 1: contract & factuur van huur (enkel voor niet-gemeentelijke accommodatie) en een maandelijkse factuur van verwarming/verlichting + één afrekening.
  • bijlage 2: een attest (geen ledenlijst) van de federatie of verzekeringsmaatschappij waarop dient apart vermeld te worden het aantal leden t.e.m. 18 jaar en ouder dan 18 jaar.
  • bijlage 3: een lijst van alle (niet-)gediplomeerde trainers dient bijgevoegd te worden met wie, wat, wanneer doet.
  • bijlage 4: een lijst van elk van de actieve trainers op dewelke deze aantallen betrekking hebben moet een kopie van het hoogste diploma met betrekking tot de beoefende sporttak bijgevoegd worden.
  • bijlage 5: bestuursleden, trainers en lesgevers die opleiding of bijscholing volgen. Bewijsstukken voor de gemaakte tussenkomsten worden bijgevoegd evenals de attesten en behaalde diploma's van de cursisten.
  • bijlage 6: een kalender van trainingen en competitie
  • bijlage 7: een kopie van aansluiting en lidmaatschap bij een erkende Vlaamse sportfederatie
  • bijlage 8: een kopie van publicatie in het Belgisch Staatsblad met ev. laatste aanpassingen
  • bijlage 9: een kopie van een infoblad en/of elektronische nieuwsbrief
  • bijlage 10: een kopie van een jaarlijkse infovergadering voor ouders van de jeugdleden
 • De formulieren vindt u hier.

 

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie